Anar a contingut

MALETA DIDÀCTICA: CONEIXEM EL BRAILLE

Metodologia

Presentem un recull d’activitats que permeten conèixer el sistema braille i altres qüestions relacionades. Són activitats molt variades per tal que s’adeqüin a les necessitats de grups diferents de població tant pel que fa a l’edat com als interessos, nombre de participants, temps disponible, etc. A més, hem dissenyat activitats diverses per treballar els mateixos continguts per tal que els educadors puguin triar-ne aquelles que considerin que s’adeqüen més a les característiques del seu grup.

Nosaltres hem fet diverses propostes de selecció que, evidentment, són orientatives ja que considerem que si cada educador tria les activitats en funció dels seus objectius, del temps de què disposa i del grup amb que ha de treballar, el resultat serà més enriquidor i satisfactori.

Hem fet dues propostes bàsiques, una més àmplia que l’altra, que permeten treballar durant més o menys sessions i, per tant, aprofundir més o menys en el tema. En la proposta més breu, s’han seleccionat també aquelles activitats més senzilles i per això pot ser més adequada per a nens i nenes més petits, mentre que la proposta més llarga es podria adequar més a adolescents i adults ja que aquests poden realitzar activitats més complexes i fer-les amb més rapidesa.

Dintre d’aquestes dues propostes hem volgut però mantenir una mateixa línia de treball que inclogui al menys una activitat que faci referència a cadascun d’aquests eixos que ens semblen importants per conèixer el Braille:

  • La figura de Louis Braille
  • La sensibilització del tacte
  • El funcionament de l’alfabet i la familiarització amb la lectura i l’escriptura del braille
  • Les aplicacions funcionals del braille

Per poder treballar totes aquestes activitats, considerem que seria bo dedicar-hi al menys dues sessions de treball. Si no es possible contar amb aquest temps, es poden prioritzar les activitats directament relacionades amb la lectura i l’escriptura i fer només breus referències a les altres qüestions.

Destacaríem doncs com activitats bàsiques o gairebé imprescindibles:

  • Coneixem l’alfabet
  • Escrivim el nom
  • Desxifrem una frase secreta en braille

També hem inclòs una selecció d’activitats per nens i nenes fins a 7 o 8 anys: són poques activitats pensades per apropar-se al braille d’una forma global i sense entrar en detalls. En canvi, s’han inclòs en la proposta moltes activitats de sensibilització tàctil donat que el treball dels sentits és un dels objectius principals de l’educació en aquestes edats. Aquesta selecció d’activitats també podria adequar-se a les necessitats dels alumnes amb necessitats educatives especials, sobre tot a aquells que tenen una discapacitat intel·lectual, sempre que es treballin de forma molt adaptada a les seves peculiaritats i ritme d’aprenentatge i execució i es compti amb el suport necessari.

Finalment hem inclòs tot un seguit d’activitats adreçades a persones que vulguin fer un aprenentatge més complet del braille que els permeti utilitzar-lo de forma autònoma. Pensem sobre tot en futurs mestres, mestres en exercici, familiars i amics de persones cegues, altres professionals que treballen amb persones cegues, etc. Per aquestes persones proposem, a més de totes les altres activitats, un seguit de propostes de treball més sistemàtiques que permeten, a través de la pràctica seqüenciada i constant, arribar a llegir i escriure amb certa fluidesa. En tot moment però, fem propostes adreçades només a persones que hi veuen i, per tant, que utilitzaran bàsicament la vista per accedir al braille. Malgrat tot, proposem també moltes activitats de sensibilització del tacte per tal que aquestes persones es fammiliaritzin amb les característiques de la percepció tàctil.

Hem tractat de dissenyar activitats que fomentin la participació de les persones a qui s’adrecen i hem intentat que siguin molt vivencials per tal d’afavorir la implicació dels participants. Pensem que per apropar-se al braille i a la realitat de les persones cegues, és bo que les activitats siguin tan vivencials i participatives com sigui possible. Per últim volem destacar que les activitats que proposem són molt diverses per poder adequar-se als diversos contextos on es poden portar a terme i per això n’hi ha que tenen major o menor contingut acadèmic de forma que s’adaptin a un àmbit formal com és l’escola i a un àmbit informal com pot ser un esplai, un centre cívic, etc.

Pel que fa al material, algunes activitats fan referència a materials inclosos dins l’apartat de recursos i altres fan referència a materials que formen part de la maleta física i que, per tant, si us interessen podeu demanar-nos a través del nostre correu. Son materials com: alfabets en braille real, frases en braille real, mostres de contes i altres materials, etc. També hi ha altres activitats que parteixen de la recollida de materials que es poden trobar al nostre voltant (productes retolats en braille), o de la recollida d’informació per part dels participants.

Ens agradaria rebre els vostres comentaris a les activitats que us proposem després que les hagueu posat en pràctica. Amb els vostres suggeriments podrem millorar aquest recull de propostes.

HTML 4.01 Strict vàlid CSS Vàlid! Icona conformitat Nivell Doble-A, W3C-WAI Pautes d’accessibilitat als continguts web 1.0 del W3C-WAI Creative Commons License
Obra de Associació Catalana per a la Integració del Cec està subjecta a una llicència de Creative Commons