Associació Catalana per a la Integració del Cec

Sou aquí:

Perspectiva: Vot accessible

El vot accessible és aquell que permet a tothom escollir autònomament la seva opció política. En aquest cas concret parlem de l’adaptació de la papereta de vot en Braille per tal que les persones amb deficiències visuals puguin votar lliurement sense l’ajuda de tercers que podrien condicionar el seu vot. Des de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC) pretenem aconseguir que els cecs del nostre país puguin exercir el seu dret a vot de forma secreta i autònoma, tal i com reconeix la Constitució Espanyola en els articles 23, 68 i 69.

Article 23

1. Els ciutadans tenen el dret a participar en els afers públics, directament per mitjà de representants lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal.
2. Tenen també el dret d’accedir en condicions d’igualtat a les funcions i als càrrecs públics, amb els requisits que les lleis assenyalin.

Article 68
5. Són electors i elegibles tots els espanyols que estiguin en ple ús dels seus drets polítics. La llei reconeixerà l’exercici del dret de sufragi als espanyols que es trobin fora del territori d’Espanya i l’Estat els el facilitarà.

Article 69
2. Els votants de cada província elegiran quatre Senadors per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret en els termes que assenyali una llei orgànica.

Constitució Espanyola

Reivindicació històrica

La demanda del vot accessible és una reivindicació històrica pel respecte dels drets civils dels cecs i de les persones amb deficiències visuals que fa temps que es va posar en marxa, però que va agafar més força a les eleccions generals del març de 2004. En aquell sufragi es va fer una acció de protesta a les meses electorals i es van presentar recursos dirigits a les juntes electorals i a la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Fou José Ángel Carrey qui va encapçalar aquesta lluita.

Durant l’any 2004 i principis del 2005 es van dur a terme diversos actes de protesta en les diferents cites electorals (eleccions al Congrés i al Senat, al Parlament Europeu, i al Referèndum per la Constitució Europea), i es van recollir 21.011 signatures que es van presentar al Congrés dels Diputats com a suport de les proposicions no de llei del 8 de març de 2005. També es va posar en marxa la web: www.votoaccesible.com

Posteriorment l’ACIC va assumir aquesta reivindicació com a pròpia i , des del setembre de 2004, és la promotora oficial d’aquesta reivindicació al nostre país.

L’ACIC ha afavorit la presentació de diverses proposicions no de llei, aprovades en parlaments autonòmics (València i Andalusia, febrer de 2005).

També es va presentar una proposició no de llei al Congrés dels Diputats, (CIU 29/11/2004; CHA i PNV el 8/03/2005), que el Govern no va remetre a les Corts dels Diputats dins del termini establert. Tot i així es va crear una taula de treball per estudiar la reforma.

Actualment s’està tramitant una proposició de llei d’ICV/IU, que va ser presa en consideració pel vot unànime del Congrés dels Diputats el 22 de Novembre de 2005. Aquesta proposició de llei preveu reformar la llei electoral, establint un vot accessible mitjançant alfabet Braille en les paperetes de votació. El procés legislatiu (presentació d’esmenes, debat en ponència i comissió, aprovació pel Ple de la Cambra i després al Senat) s’espera que acabi a aviat amb l’aprovació definitiva de la reforma. Actualment, el projecte de llei fa mesos que està aturat en fase de presentació d’esmenes, sense que s’hagi produït cap avenç.

Darrers esdeveniments

La Generalitat de Catalunya va sol·licitar a la Junta Electoral Central poder realitzar una prova pilot de vot en Braille per al referèndum sobre l’Estatut de Catalunya que es realitzaria el juny de 2006. Per poder fer aquesta prova pilot, el govern demanava augmentar el gramatge de les paperetes per poder-les marcar en Braille. El dia 25 de maig de 2006, la Junta Electoral Central (JEC) va resoldre en contra de la petició de la Generalitat de Catalunya argumentant que per poder fer aquesta prova pilot caldria una reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), que actualment està paralitzada al Congrés, des del passat 22 de novembre 2005 que va ser presa en consideració. Els experts de legislació de l’ACIC defensen que la Generalitat té prou competències com per emetre un reglament que permetria poder realitzar aquesta prova pilot.

L’ACIC va demanar a la Generalitat que impugnés la decisió de la JEC a través d’una ampliació del recurs que el govern va presentar en contra de la resolució de la Junta Electoral sobre la campanya de participació de la Generalitat. La Generalitat no va presentar aquest recurs argumentant que consideraven que no prosperaria, segons una carta que van fer arribar a l’ACIC.

D’altra banda, en el darrer Debat de Política General, els grup socialista i el d’IU-ICV van presentar una resolució on es demanava que es facilités “el dret a vot amb plenes garanties impulsant la proposició de llei aprovada en aquesta legislatura”.

A més, el passat 27 de maig de 2006 el ministre de l’Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, va comprometre’s davant del Vice-president de l’ACIC, José Ángel Carrey i de l’alcaldessa de Rubí, Carme García, a fer possible el vot accessible en Braille a les properes eleccions municipals que s’han de celebrar a la primavera de 2007. Per la seva banda, l’alcaldessa de Rubí va demanar-li que el vot en Braille fos ja una realitat a les eleccions autonòmiques de Catalunya que s’havien de celebrar l’1 de novembre de 2006. En el decurs d’aquesta trobada, l’ACIC va lliurar una carta al ministre de l’Interior on se li sol·licitava que es desencalli el procés. Pérez Rubalcaba ha respost aquesta carta i s’ha compromès a implantar el vot accessible a través d’instruccions i reglaments sense la necessitat d’haver de reformar la LOREG -tal com demana l’ACIC- perquè sigui una realitat més aviat, però no com seria preferible, ja que el més just seria que es modifiqués la llei.

A finals de juliol de 2006, la Generalitat (concretament el Departament de Governació i Administracions Públiques) es comprometia amb l’ACIC a demanar un sistema de vot accessible per a les eleccions autonòmiques de l’1 de novembre. Aquest compromís es va materialitzar en una sol·licitud per part d’aquest departament a la Junta Electoral Central de poder implantar el mètode suec, que van avalar les diferents entitats de cecs de Catalunya -com la Fundació de Cecs Manel Caragol i l’Associació de Cecs i Disminuïts Visuals (ACCDV). Fins i tot l’ONCE, que fins aquell moment no havia mostrat explícitament una postura favorable, va donar suport a la proposta com a mètode vàlid, i va posar a disposició de la Generalitat la impremta Braille per al cas que la resolució de la JEC fos favorable. Però no va ser així, i per aquest motiu es convocaren novament actes de protesta el dia de les eleccions, als quals van assistir membres de les diferents entitats que hi donaven suport i que van ser coberts per diferents mitjans de comunicació.
Els actes van consistir a acompanyar una persona invident a votar al seu col·legi electoral per tal de mostrar als mitjans la problemàtica. A les portes del col·legi, els qui es manifestaven contra la resolució de la Junta Electoral mostraven una pancarta amb els lemes

“Volem vot secret i la JEC no ens ho permet”

“Farts de votar a cegues!”

seguidament, es va mostrar als mitjans i als vianants el mètode suec i la seva senzillesa. A continuació, tota la comitiva es va adreçar a la junta Electoral Provincial on, mentre es desplegava novament la pancarta, la presidenta de l’ACIC, Neus Salvat, va llegir públicament un manifest que s’entregava i es registrava a la junta Electoral.

Com ja era habitual en totes les protestes que s’han anat duent a terme durant aquests anys, les persones cegues que van voler i que van anar a votar van demanar als diferents presidents de les meses electorals que constés en acta que no ho havien pogut fer lliurement i secretament, tal i com preveu la Constitució Espanyola.

D’altra banda, diversos votants invidents van presentar recursos a les Juntes Electorals de Zona demanant el vot secret i lliure.

Com seria el vot accessible?

Des de l’ACIC es proposa implementar el mateix sistema que s’utilitza a Suècia. Aquest sistema suposa enviar per correu la documentació electoral adaptada al Braille a aquelles persones invidents que ho sol·licitin, de manera que redueix costos, ja que només s’imprimeix la documentació adaptada en Braille per a les persones que ho hagin demanat i no per a tots els votants.

En el cas de llistes tancades (per exemple les eleccions municipals, autonòmiques o al Congrés), es remet a l’elector invident les paperetes habituals en tinta dins d’un sobre marcat amb una adhesiu en Braille que indica quina és la opció que hi ha dins del sobre. En aquest cas, la persona cega només ha d’extreure la papereta que triï de dins del sobre amb l’adhesiu en Braille i introduir-la dins del sobre habitual. Un cop fet això, la persona ja pot portar el seu vot al col·legi electoral o seguir el procés de vot per correu.

En el cas de llistes obertes (per exemple, eleccions al Senat), es remeten les paperetes normals, amb les seves corresponents plantilles en Braille, que permeten a l’elector cec assenyalar els candidats de la seva elecció. Les plantilles en Braille són com una carpeta de cartolina o plàstic que permet col·locar la papereta en tinta a sota i llegir per sobre els noms dels candidats. L’invident marcarà amb bolígraf la casella que correspongui.

A més del sistema electrònic, que de moment es descarta perquè no hi ha data d’implementació, també hi ha un segon mètode que és més costós i més difícil d’implementar en el nostre sistema electoral que es caracteritza per l’elaboració de moltes paperetes diferents. Aquest segon mètode, però, garanteix millor la igualtat de tots els ciutadans. De fet, l’ACIC opta pel sistema Suec només per intentar abaratir costos i deixa clar que el sistema més igualitari per a tots els ciutadans seria el què preveu el marcat Braille de totes les paperetes electorals. Així, tots els votants utilitzarien les mateixes paperetes.

Vot accessible a d’altres països

Cal destacar en l’àmbit europeu les experiències de Suècia i Alemanya, on el vot accessible en Braille ja està implantat, i la prova pilot que es va fer a França en el referèndum de la Constitució Europea. També cal assenyalar els casos llatinoamericans de Bolívia o El Salvador, i especialment la lluita que van portar a terme els cecs de Costa Rica per aconseguir el reconeixement d’aquest dret en el seu país. La Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas de Costa Rica és l’entitat que va aconseguir engegar una prova pilot a través de la qual es van distribuir plantilles en Braille que garantien el vot secret; un dels seus portaveus ho va explicar en roda de premsa el passat mes de maig a Barcelona, en el moment que l’ACIC reivindicava la prova pilot de vot accessible per al referèndum de l’estatut.

En aquesta roda de premsa el que es pretenia era demostrar de diferents maneres (amb testimonis d’altres països, amb paperetes d’altres llocs, amb demostracions pràctiques i molt didàctiques) que no es demana un impossible i que és molt més senzill del que sembla.

Mocions als ajuntamentsReprenent una iniciativa que ja es va dur a terme al maig del 2004 a Rubí, l’ACIC va redactar una moció que s’està presentant a diferents ajuntaments amb l’objectiu que els consistoris s’adhereixin a aquesta reivindicació, la coneguin i la puguin fer arribar a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis de Catalunya, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i de l’Estat, al Congrés dels Diputats i als diferents Grups Parlamentaris.

A dia d’avui ja s’ha aprovat a l’Associació Catalana de Municipis i als següents ajuntaments i Consells Comarcals: Rubí (2004), Doña Mencía (Andalusia, 2005), Cerdanyola Del Vallès, Gelida, Vinyols I Els Arcs, Castellcir, Callús, L’ Ametlla De Mar, Tàrrega, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi De Llobregat, Consell Comarcal del Solsonès, Vilademuls, Consell Comarcal del Garraf, Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Ullastrell, Sant Feliu De Llobregat, Barcelona (Declaració Institucional), Siurana d’Empordà, Amposta, Premià De Mar, Almacelles, Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Manresa, Cellera De Ter, Vilabertran, Fornells De La Selva, Begur, Cubelles, Esparreguera, Castelldefels, Casserres, Vallcebre, Masroig, Torroella De Montgrí, Llívia, Cornellà Del Terri, Tarrès, Vilanova Del Vallès, Altafulla, Riner, Oliola, Torrelavit, Castellolí, Agramunt, Vilallonga Del Camp, Terrassa, Ultramort, Sant Fost De Campsentelles, Artesa De Segre, Vilagrassa, Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Ripoll, Sant Joan Les Fonts, Arboç, Les Valls D’Aguilar, Noves De Segre, Sant Esteve Sesrovires, La Granada, La Fatarella, Portbou, Riudellots De La Selva, Ripollet i Pina de Ebro (Saragossa)

Per obtenir informació actualitzada visiteu el web www.votoaccesible.com

Article anterior: Punt i seguit: Reconeixement oficial del sistema Braille com a codi de lectoescriptura propi de les persones ceguesArticle següent: Perspectiva: Debat 2005: eines de mobilitat

Compartir

 • Compartir a Facebook
 • Compartir a Twitter
 • Compartir a Delicious
 • Compartir a Meneame
 • Enviar per e-mail
 • XHTML 1.0 Strict vàlid
 • CSS Vàlid
 • RSS vàlid
 • nivell doble-A de conformitat, pautes d’accessibilitat als continguts web 2.0 del      W3C WAI

Creative Commons License Obra de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec subjecta a una llicència de Creative Commons