Associació Catalana per a la Integració del Cec

Sou aquí:

Punt i seguit: Megafonia a les estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat

Malgrat que el desenvolupament dels fets que s’han anat produint al llarg d’aquest any semblava indicar que el problema de la manca d’informació sonora en les estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat estava lluny de solucionar-se, cap al març s’ha implantat un sistema de megafonia en alguna de les estacions de FFGC. Quan hem demanat informació sobre aquest sistema, ens han dit que ja s’ha instal·lat en unes quantes estacions de forma definitiva i que es preveu generalitzar-lo a tota la xarxa.
Així doncs, queda clar que no es tracta de proves com les que s’han fet en altres moments. Creiem, tanmateix, que és important recordar la feina que s’ha fet al llarg d’aquest últim any en relació amb el tema que ens ocupa, ja que possiblement ha tingut un pes important en la solució que ara us expliquem.
En primer lloc, la nostra denúncia al Consell de Promoció sobre la manca de megafonia a les estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat se’ns va contestar amb gairebé un any de retard, la qual cosa ens va sorprendre molt negativament. A més, els termes de la resposta posaven en dubte la finalitat per a la qual es va crear aquest Consell -fer complir els preceptes del Codi d’accessibilitat en aquells casos en què es detectés un incompliment-, ja que, tal com podeu llegir en el fragment que reproduïm més avall, no semblava que s’hagués posat en marxa cap acció per solucionar el problema que plantejàvem: més aviat semblava que des del Consell de Promoció s’aprovés totalment l’actuació de FFGc, en la mesura que exposaven les mateixes justificacions que ja hem sentit tantes vegades en paraules dels responsables de la Companyia.

Pel que fa a la comissió que s’havia compromès a formar la Companyia amb representants de les persones amb disminució i del CRID, tot i que amb molt retard, finalment es va constituir, però només s’ha reunit una vegada.

Pel que fa a contactes directes amb responsables de la Companyia dels Ferrocarrils de la Generalitat, al llarg de l’últim any no n’hem mantingut, tret de l’ocasió en què un responsable de FFGC va contestar, a través del diari, les declaracions de Neus Salvat a El Periódico de feia unes setmanes, en les quals afirmava que era inadmissible que no hi hagués megafonia a les estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat. La seva resposta defensava els mateixos procediments d’adaptació que ja ens havien descrit abans altres directius amb qui havíem mantingut contactes. Més avall reproduïm la carta de Francesc Xavier Balagué, així com la resposta que posteriorment va adreçar-li Neus Salvat i que va ser publicada també a El Periódico.
Però ara, uns mesos més tard, ens complau poder constatar que, com ja hem dit al principi, el problema de la manca d’informació sonora a les estacions de FFGC s’ha solucionat, encara que d’una manera inesperada i sense que sapiguem com s’ha arribat a aquesta situació. Ens alegra molt que això sigui així, perquè estem segurs que amb la informació sonora utilitzar els ferrocarrils serà molt més còmode per a molta gent, i no només per a les persones amb problemes de visió. Per altra banda, també ens alegra que s’hagi solucionat aquest problema perquè semblava molt absurd invertir gaire energia per demanar a una companyia de la Generalitat que complís una llei dictada per aquesta mateixa institució.

Sra,
Per donar resposta a la seva denúncia de 30 de desembre de 1998, la vàrem trametre a la Direcció General de Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, que és l’organisme competent en les estacions de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Analitzada la seva demanda, el Subdirector General d’Ordenació i Gestió, entre d’altres consideracions ens contesta el següent:
"Segons informació rebuda per FGC, tot i que encara no compten amb un servei de megafonia específic per a cecs, s’estan duent a terme proves d’un nou sistema que permeti la possibilitat d’innformar sobre la destinació dels trens i els seus horaris en una zona especial de l’andana.

Tanmateix, s’ha de tenir en compte l’especial dificultat que representa l’ús de la megafonia a causa de l’alta freqüència dels trens i per la ubicació d’estacions en zones de gran densitat d’habitatges.
Prop del 50% de les estacions ja tenen els anomenats camins de cec, un sòl específic que detecten els cecs amb el bastó i que els permet guiar-se per l’estació. Les màquines expenedores de bitllets també estan dotades de sistemes adaptats per a cecs, i el 60% dels trens incorporen la megafonia d’informació per anunciar les estacions.

Ens consta que en aquests moments s’està realitzant el Pla d’Accessibilitat de totes les estacions de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

En el mateix pla es reflectirà el programa a seguir per arribar a una total adaptació dels itineraris sensorials i auditius.
Atentament,

Ramon Baro i Vidal

Secretari del Consell
Barcelona 17-11-1999

Serveis dels Fgc i els Invidents

Neus Salvat, una noia invident, es queixava en una entrevista de la mancança de megafonia a les estacions de Ferrocarrils de la Generaliltat de Catalunya. A FGC sempre hem intentat ser capdavanters en aspectes de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques als nostres trens i estacions. Tot i que encara no compten amb un servei de megafonia específic per a invidents, s’estan duent a terme proves d’un nou sistema que permeti la possibilitat d’informar sobre la destinació dels trens i els seus horaris en una zona especial de l’andana. Tanmateix, s’ha de tenir en compte l’especial dificultat qu representa l’ús de la megafonia causa de l’alta freqüència dels trens i per la ubicació d’estacions en zones de gran densitat d’habitatges. És important destacar la col?laboració permanent que existeix entre FGC i el Consorci de Recursos i Documentació per a l’Autonomia Personal en temes d’adaptació de les nostres instal?lacions per a persones de mobilitat reduïda. Aquest pla ens permetrà complir els acords legals pel que fa a l’adaptació de les nostres instal?lacions en el període màxim que s’estableix, tot i que intentarem fer’ho amb anticipació. Així mateix prop del 50% de les estacions ja tenen els anomenats camins de cec, un sòl específic que detecten els invidents amb el bastó i que els permet guiar-se per l’estació. Les nostres màquines expenedores de bitllets també estan dotades de sistemes adaptats per a invidents, i el 60% dels nostres trens incorporen la megafonia d’informació per anunciar les estacions.

Francesc X. Balagué
Responsable de FGC. bARCELONA
El Periódico, Dimecres 8-9-1999

Els Ferrocarrils de la Generalitat i les Persones Cegues

En relació a la carta del Senyor Francesc X. Balagué, responsable de Comunicació de FGC, publicada en aquest diari per tal de donar resposta a les meves declaracions sobre la manca de megafonia en les estacions d’aquesta companyia, des de la nostra Associació volem fer les següents puntualitzacions:

1. Pels continuats contactes mantinguts amb FGC, ens consta que compten amb projectes per a fer accessibles les seves instal.lacions a usuaris amb mobilitat reduïda i així adequar-les a la legislació vigent. Coneixem també les diverses adaptacions que ja s’han iniciat (col.olocació d’ascensors, megafonia als trens, adaptació de les màquines expenedores de bitllets). Malgrat tot, considerem que per ser "capdavanters en aspectes de promoció de l’accessibilitat" cal, a més de complir amb les exigències legals, tenir una actitud oberta vers les demandes dels col.lectius d’usuaris, a l’hora de prioritzar les actuacions relacionades amb la promoció de l’accessibilitat. En aquest sentit, no entenem que FGC, malgrat haver-s’hi compromès en diverses converses amb la nostra entitat, retardi la solució d’una necessitat tan bàsica com és oferir informació sonora en les seves estacions i, en canvi s’hagin esforçat per portar a terme adientment altres projectes molt més complexos i potser menys imprescindibles, com pot ser la incorporació de veu a les màquines expenedores; l’explicació que ens sembla més clara és que l’actuació de FGC obeeix bàsicament als seus interessos i no a les necessitats dels seus usuaris.
2. Hem manifestat la nostra discrepància en relació amb el projecte d’instal.lar megafonia només en una zona de l’andana, tant en converses amb responsables de FGC com del CRID, organisme que assessora la companyia. No entenem per què la majoria de companyies de ferrocarrils del món poden tenir megafonia a les seves estacions i, en canvi, FGC afirma que és difícil i, enlloc de veure la informació sonora com una ajuda per a tots els usuaris, considera que genera contaminació acústica i cal restringir-la.
3. Es necessari que, abans de portar a la pràctica les diverses adaptacions, aquestes siguin àmpliament supervisades i provades per usuaris i tècnics especialistes en cada àmbit i es garanteixi així la seva utilitat. Creiem, per exemple, que, en el cas dels camins de cec, no s’ha fet un estudi adient del tema i s’ha fet una inversió important per incorporar-los en estacions petites on no calen perquè ja hi ha suficients punts de referència.
Des de la nostra Associació esperem que FGC modifiqui la seva actitud en aquests temes i reiterem la nostra voluntat de col.laborar, tal com ja ho hem fet en d’altres ocasions, en la tasca de fer que les seves instal.lacions siguin cada cop més accessibles a persones amb problemes visuals i a tots els viatgers.

Neus Salvat

Presidenta de l’Associació Catalana
per a la Integració del Cec (ACIC)

Article anterior: Punt i seguit: Participació en Comissions de l’Institut Municipal de Persones amb DisminucióArticle següent: Perspectiva: Propostes per a un Programa Electoral Dirigides a fomentar la Integració

Compartir

 • Compartir a Facebook
 • Compartir a Twitter
 • Compartir a Delicious
 • Compartir a Meneame
 • Enviar per e-mail
 • XHTML 1.0 Strict vàlid
 • CSS Vàlid
 • RSS vàlid
 • nivell doble-A de conformitat, pautes d’accessibilitat als continguts web 2.0 del      W3C WAI

Creative Commons License Obra de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec subjecta a una llicència de Creative Commons