Associació Catalana per a la Integració del Cec

Sou aquí:

Punt i seguit: Noves preguntes al Congrés de Diputats sobre l’accessibilitat a l’estació de Sants

El 29 de setembre de 1998 es va donar resposta a una nova pregunta tramesa per Carles Campuzano, diputat per Convergència i Unió, en la qual es demanava informació sobre les mesures preses per fer accessible l’estació de Sants de RENFE a Barcelona. Recordem que aquesta pregunta està en la línia iniciada l’any 1997 amb dues preguntes sobre aquesta qüestió que va respondre la senyora Amalia Gómez, Secretaria de Asuntos Sociales (del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). en una intervenció a la comissió corrresponent del Congrés el dilluns 30 de juny. En aquella intervenció el contingut de la qual vam reproduir en el número 3 d’"El Setè Punt" la responsable del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es comprometia a seguir treballant per la millora de l’accessibilitat a l’estació de Sants de Barcelona per a persones amb disminució visual.

Un any després d’aquell compromís, la nova pregunta formulada per Carles Campuzano tenia la intenció de conèixer en quines mesures concretes s’havia traduït.
Des de la nostra Associació valorem molt positivament que els diputats realitzin un seguiment dels compromisos presos pels responsables polítics, amb la qual cosa, a més a més de poder conèixer l’opinió i les posicions d’aquests responsables, s’evidencia de vegades fins al ridícul la dissociació entre allò que diuen i la realitat. En aquest sentit, hem considerat oportú reproduir aquí directament el text extret del diari de sessions del Congrés.

"Asunto: Medidas para mejorar la accesibilidad en la estación
ferroviaria de Sants de Barcelona de los deficientes visuales.

Resppuesta: Se han llevado a cabo diversas medidas para la adaptación de la estación referida a los discapacitados visuales, entre las que destacan las siguientes:
el cerramiento del hueco que forma el plano inclinado de cuatro escaleras de comunicación andén vestíbulo al objeto de evitar golpes a los invidentes.
Limpieza de los bordillos perimetrales (6.000 metros) para incrementar el contraste de color así como su textura, con objeto de diferenciarlas del resto de pavimento del andén.
Refuerzo de la información pictográfica con mayor luminosidad para facilitar un buen entendimiento y contraste de color en los aseos y en la oficina de atención al cliente.
Respecto a los letreros parlantes (que en la actualidad se accionan con un mando a distancia por infrarojos), el Consorcio de Recursos y Documentació per a l’Autonomia Personal, de Barcelona (CRID), ha aconsejado que sea un único mando, accionado mediante el sistema de ultrasonidos vía radio, el que active la información para discapacitados visuales en transporte público, semáforos, edificios públicos, etc., por lo que actualmente RENFE está negociando con una empresa suministradora sectorial la adaptación o la sustitución de los 14 letreros parlantes de la estación para adaptarlos a este criterio; mientras tanto, los letreros parlantes están fuera de servicio, ya que la ONCE está retirando los mandos existentes. No obstante, siguen funcionando los teléfonos S..S. y los interfonos de ayuda conectados con la oficina de atención al cliente, así como el teléfono de asistencia concertada."
Madrid, 23 de septiembre de 1998. Fdo. Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Article anterior: Punt i seguit: L’ACIC denuncia els Ferrocarrils de la Generalitat al Consell de Promoció de l’AccessibilitatArticle següent: Perspectiva: La derogació de l’annex del Decret 238/87: per fi, una realitat

Compartir

 • Compartir a Facebook
 • Compartir a Twitter
 • Compartir a Delicious
 • Compartir a Meneame
 • Enviar per e-mail
 • XHTML 1.0 Strict vàlid
 • CSS Vàlid
 • RSS vàlid
 • nivell doble-A de conformitat, pautes d’accessibilitat als continguts web 2.0 del      W3C WAI

Creative Commons License Obra de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec subjecta a una llicència de Creative Commons