Associació Catalana per a la Integració del Cec

Sou aquí:

Altres Veus, Altres Àmbits: Relacions amb l’ASCES (Asociación de Ciegos de El Salvador)

L’ASCES (Asociación de Ciegos de El Salvador) va néixer al mes d’octubre de l’any 1992, com a organització democràtica amb l’objectiu general d’aconseguir la rehabilitació integral de les persones no-vidents i promoure’n el desenvolupament sòcio-econòmic. La seva estructura organizativa es concreta en una junta directiva (integrada per nou membres), un seguit de comissions dedicades a tasques diverses (drets dels no-vidents, dona cega; inserció laboral i acadèmica: organització, premsa i propaganda; relacions nacionals, internacionals i projectes; educació i cultura) i tres coordinadors de zona (oriental, central i occidental). De la tasca desenvolupada destaquen: l’obtenció de la personalitat jurídica de l’associació, els canvis positius aconseguits en la direcció i administració del centre de rehabilitació per a cecs (juny de l’any 1993), el reconeixement del vot com a ciutadans al Tribunal Suprem Electoral (març de l’any 1994); l’inici d’un fons de subvencions per als cecs més necessitats, amb un interès d’amortiment simbòlic i la celebració d’un seminari sobre els drets de les persones no-vidents (setembre de l’any 1994). Com a objectius immediats es plantegen: la creació de tallers de treball remunerat de tipus artesanal, per exemple) per a cecs; l’elaboració d’un cens fiable de la població cega i de les seves necessitats, l’estudi en profunditat de tota la legislació vigent en matèria de discapacitats; l’endegament de campanyes de prevenció de la ceguesa, de rehabilitació i orientació; la creació de “la casa de la cultura de los ciegos” i l’assoliment d’una “procuraduría de los discapacitados”. Actualment són aproximadament un centenar de socis, de totes les edats i condicions socials i laborals.

Hi hem entrat en contacte a través d’un grup de membres de l’ONG Associació Catalana per la Pau, dedicada des de fa anys a tasques de solidaritat. Aquest grup en concret, fonamentant-se en el coneixement de les actuals necessitats i aspiracions de les persones cegues de El Salvador, ha elaborat un projecte realista i acurat, l’objectiu del qual és l’obtenció - a partir de subvencions institucionals i d’aportacions de tota MENA- el material essencial de què ha de disposar un centre de recursos per a deficients visuals (materials per a l’alfabetització en sistema Braille, biblioteca Braille i sonora, lupes-televisió, ordinador i impressora Braille…). Aquest projecte -el qual la Nostra asociació subscriu com entitat avaladora- ha estat presentat a diverses institucions i ja ha rebut una important dotació económica.

Per tot això, aquest any el deu per cent del nostre pressupost anual , que -per decisió de la nostra Assemblea General- destinem a la solidaritat, ha estat dedicat a l’adqisició d’un material -fonamentalment per a l’alfabetització en sistema Braille- que, a través de l’Associació Catalana per la Pau, ja ha arribat a mans dels membres de l’ASCES, els quals -com a resposta a la Nostra carta de presentació i contacte- ens han remès documentació sobre les activitats que desenvolupen, entre la qual destaca la relativa a les mobilitzacions que van protagonitzar durant el mes de setembre, per tal d’aconseguir la destitució de la directora del “Centro de Rehabilitació para Ciegos, Eugenio de Dueña”. ASCES ha denunciat -mitjançant manifestacions davant del mateix centre, cartes adreçades a la Asamblea General de El Salvador i d’altres accions- el fet que, des del moment del nomenament a dit de l’actual directora del centre, s’hi ha produït una sèrie d’anomalies molt greus que perjudiquen la formació i rehabiliación de les persones cegues, com ara: l’augment de les quotes aportades pels alumnes, una gestió plena d’irregularitats, la supressió del regim de residència durant els caps de setmana -cosa que impossibilita l’assistència a l’escola d’aquelles persones amb pocs recursos que viuen en zones rurals allunyades-, la manca de criteri i de professionalitat, el bloqueig dels programes de formació de professionals en la matèria, la creació de càrrecs innecessaris, la instauració d’un clima de tensió entre estudiants i professionals d’una banda i la direcció de l’altra, etc. El problema de fons rau en la mancança -per part del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos, organisme governamental que s’encarrega dels afers relacionats amb la problemàtica dels disminuïts- de programes de promoció de les persones cegues. Malauradament,no disposem de dades actualitzades sobre el desenvolupament d’aquest conflicte, ni sobre la seva possible solució.

Des de l’A.C.I.C. valorem molt positivament la tasca que du a terme l’ASCES i, naturalment, la col•laboració i el suport prestats per l’Associació Catalana per la Pau i ens alegrem, no només de la minça participació que hem pogut tenir en un dels seus projectes, sinó també -i molt especialment- de poder mantenir relacions directes amb una associació que,en un context social diferent, treballa pels mateixos objectius que nosaltres. Creiem que el diàleg ens ajudarà a totes dues associacions a ser més conscients dels problemes, a comparar realitats diferents i possibilitats diferents de solucionar les mateixes qüestions.

Article anterior: Altres Veus, Altres Àmbits: La situació dels cecs a ItàliaArticle següent: Altres Veus, Altres Àmbits: Missatge de solidaritat amb els ciutadans de Saraievo

Compartir

 • Compartir a Facebook
 • Compartir a Twitter
 • Compartir a Delicious
 • Compartir a Meneame
 • Enviar per e-mail
 • XHTML 1.0 Strict vàlid
 • CSS Vàlid
 • RSS vàlid
 • nivell doble-A de conformitat, pautes d’accessibilitat als continguts web 2.0 del      W3C WAI

Creative Commons License Obra de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec subjecta a una llicència de Creative Commons