Associació Catalana per a la Integració del Cec

Sou aquí:

Perspectiva: Document sobre accessibilitat a actes culturals i esportius

Durant els primers mesos de l’any 97, tot recollint una demanda formulada pels representants de l’Institut Municipal de Persones amb Disminució de Barcelona en un dels seus grups de participació, la Comissió d’Accessibilitat d’ACIC va elaborar un document sota el títol ALGUNES CONSIDERACIONS A L’ENTORN DE L’ACCÉS DE PERSONES CEGUES I DEFICIENTS VISUALS A ACTES CULTURALS/ESPORTIUS EN LOCALS O ESPAIS OBERTS, el qual recull algunes reflexions sobre els problemes que tenim les persones amb dificultats visuals a l’hora d’accedir a aquesta mena de manifestacions i, sobretot, intenta aportar un conjunt de propostes per solucionar aquestes dificultats. Es un document que conté reflexions i propostes sorgides a través de la posta en comú de les experiències de diverses persones que tenim aquesta problemàtica i que ens hem trobat en aquestes situacions. Per tant, tot el que s’hi exposa és fruit de l’opinió dels afectats i no dels coneixements de cap tècnic especialitzat en la matèria, raó per la qual, segurament, les ucions són insuficients i no sempre encertades.

Donat que és difícil definir clarament de què estem parlant quan ens referim a "actes culturals o esportius". nosaltres hem optat per concretar l’objecte del document en una sèrie d’esdeveniments que es produeixen a les ciutats i així ens ha estat més fàcil poder fer propostes concretes. Esmentem a continuació en quina mena d’esdeveniments ens hem basat tenint en compte que no s’hi inclouen els espectacles que es realitzen en locals habituals, els quals s’hauran d’adaptar a les necessitats dels disminuïts en la forma i els terminis que preveu el Codi d’Accessibilitat i amb les recomanacions que facin els tècnics al respecte:

 • tota mena d’espectacles (obres de teatre, concerts, pel.lícules) que no es facin en recintes habituals si no al carrer o en locals o espais que, esporàdicament, s’habiliten per aquesta mena d’actes.
 • Actes esportius: partits de futbol, bàsket, ..., exhibicions de patinatge artístic, gimnàstica, ...
 • Fires, congressos, exposicions i grans exposicions.
 • Actes festius: Festes Majors, desfilades, rues, ...

Cal tenir en compte que, per a les persones cegues i deficients visuals, l’accés a aquesta mena d’actes pot presentar força dificultats en molts casos i que, malgrat tot, és una qüestió que, segons les nostres informacions, ha estat poc tractada. Així doncs, vam elaborar una proposta, la qual s’estructura en 4 apartats que corresponen a diferents grups de dificultats que es generen quan volem gaudir de les manifestacions culturals o esportives. A continuació fem un resum de les dificultats que trobem en cada àmbit i enumerem, molt breument, les solucions que es proposa al document per pal?liarles:

1. Informació prèvia: Sovint la publicitat de les manifestacions esportives i culturals es fa en suports no accessibles a les persones amb problemàtica visual.

Per millorar aquesta situació es fan propostes com: editar programes en suports accessibles (Braille, enregistrament en casset i lletra ampliada); crear telèfons d’informació sobre actes culturals o esportius; publicar una revista en suports accessibles amb aquesta informació o, augmentar la informació radiofònica sobre aquests actes.

2. Accés als espais on es realitzen els actes culturals o esportius: L’accés fins al lloc on es celebren els actes culturals i esportius pot ser difícil per a les persones amb problemes visuals si no s’hi pot arribar amb transport públic. A més cal tenir en compte que sovint són llocs poc familiars i de difícil trànsit donada la presència d’elements imprevisibles com tanques, vehicles etc. També presenta problemes el desplaçament que cal fer des de l’entrada al recinte fins al lloc on s’ubiquen els espectadors.

Per pal·liar totes aquestes dificultats es proposa idees com: garantir que hi hagi transport públic als llocs on es fa els actes culturals i esportius, tot allargant les línies d’autobús, ampliant els horaris, dotant d’autobusos especials; permetre l’accés de taxis fins a l’entrada als espais, tant al moment d’entrar com de sortir; dotar els llocs on es celebren els actes amb personal -fàcil de localitzar- que faci servei d’acompanyament fins a l’entrada i fins a la ubicació final; en actes molt multitudinaris, preveure una zona adequada per a la ubicació d’assistents amb dificultats visuals, per aquelles persones que ho desitgin; complir les normatives d’accessibilitat quant a retolació, senyalització i evitació d’obstacles dins els espais destinats a manifestacions culturals i esportives.

3. Orientació interna: Moure’s per dintre dels espais on es realitza actes culturals o esportius presenta dificultats pel fet de ser llocs poc coneguts i sovint poc adients per facilitar l’orientació.

Algunes de les solucions que es proposa són: dotar el lloc de servei d’acompanyament amb personal ben format i fàcilment localitzable; complir les normatives d’accessibilitat quant a les qüestions de retolació, senyalització i evitació d’obstacles o, preveure sistemes tecnològics, en cas d’espais molt grans, que permetin que les persones cegues o deficients visuals puguin demanar ajuda quan la necessitin.

4. Seguiment de l’acte: Les Persones cegues i deficients visuals perdem total o parcialment la informació visual i, per això, no podem gaudir de les manifestacions culturals o esportives de forma completa.

Cal que la informació que no ens arriba a través de la visió, la puguem tenir a través d’altres sentits com, per exemple, a través d’explicacions verbals (através de megafonia quan sigui possible, amb sistemes com els de traducció simultània en altres tipus d’actes o, amb descripcions fetes pel mateix personal d’acompanyament) sobre aspectes com el vestuari dels artistes, la decoració de l’escenari, les evolucions dels esportistes, etc.; permetre que les persones cegues o deficients visuals s’acostin als escenaris, sempre que sigui possible, per poder tocar els decorats i altres elements; dotar amb personal que condueixi visites guiades (ja sigui de forma concertada o no) els espais grans com fires o exposicions; fer accessible tota mena de material imprès o projectat que s’utilitzi als congressos o conferències; permetre que els visitants cecs de les exposicions puguin tocar tot allò que els permeti gaudir d’aquella manifestació cultural, ja sigui a través dels originals o de reproduccions.

Cal tenir en compte que, si bé algunes de les propostes que recull el document poden comportar grans despeses econòmiques i uns esforços suplementaris considerables, altres poden ser portades a terme sense grans inversions ni canvis importants en les actuacions que ja es preveu.
En aquest sentit per exemple, una de les propostes que fem en diversos apartats del document es refereix a la dotació de personal d’acompanyament als actes culturals i esportius, necessitat que es podria cobrir segurament amb el personal -sovint voluntari- que fa tasques d’atenció al públic (informació, auxili en cas d’accident, etc.). Aquesta pot ser un exemple de solució fàcil i econòmica per a alguns dels problemes que tenim els deficients visuals quan accedim a actes culturals o esportius.

Amb l’elaboració del document que ara comentem, preteníem contribuir modestament a generar una discussió a l’entorn del tema de l’accessibilitat de les persones cegues i deficients visuals als actes culturals i esportius, per tal d’anar establint pautes clares en aquesta qüestió.

Així doncs, creiem que és molt important que s’analitzi les dificultats d’accés a les manifestacions culturals i esportives, per buscar després solucions factibles dintre de les possibilitats disponibles en cada moment, sense esperar a fer les adaptacions quan es compti amb els recursos adients per afrontar grans inversions. Estem segurs que, si hom fa anàlisis serioses, es trobarà amb certa facilitat solucions adients i assequibles que contribuiran a millorar les possibilitats d’integració de les persones cegues i deficients visuals en relació al seu accés a la cultura i a l’esport i al lleure.

Tothom que estigui interessat a conèixer el document, pot consultar-lo a la nostra Pàgina Web o demanar-nos-el al nostre apartat de correus.

Article anterior: Fil a l’agullaArticle següent: Perspectiva: IV Debat ACIC: "Anar pel carrer, una gimcana quotidiana"

Compartir

 • Compartir a Facebook
 • Compartir a Twitter
 • Compartir a Delicious
 • Compartir a Meneame
 • Enviar per e-mail
 • XHTML 1.0 Strict vàlid
 • CSS Vàlid
 • RSS vàlid
 • nivell doble-A de conformitat, pautes d’accessibilitat als continguts web 2.0 del      W3C WAI

Creative Commons License Obra de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec subjecta a una llicència de Creative Commons