Associació Catalana per a la Integració del Cec

Sou aquí:

Perspectiva: Iberia discrimina les persones amb disminució

Fa uns quants mesos hem descobert una nova normativa que discrimina obertament les persones amb disminució: Es tracta de la “Normativa de Operaciones de Tráfico” de les companyies Iberia i Aviaco. És una normativa, datada l’any 1991, que s’empara en recomanacions d’organismes internacionals (concretament en la circular 18/82 de la Dirección General de Aviación Civil, del Ministerio de transportes y Obras Públicas).

El problema rau en el fet que el punt 7 (“limitaciones al transporte”) del capítol 4.20 d’aquesta normativa (“pasajeros de movilidad reducida”) impedeix que més de dues persones cegues o sordes viatgin soles sense acompanyant en els vols de capacitat petita o mitjana (MD-87, DC-9, B-727, A-320), més de Quatre en els A-300, DC-10 i B-747 Combi, i més de cinc en els B-747. A més, per cada sortida no operativa es reduirà en un el màxim acceptat de persones amb deficiències. I encara dins de l’apartat 2. a) es diu que, quan se sobrepassi el nombre estipulat de passatgers sords o cecs, serà necessari un acompanyant per cada dues persones o un gos pigall per cada persona disminuïda.

Creiem que Iberia és l’única companyia de l’Estat espanyol que fa patent aquesta mena de discriminació. L’aplicació d’aquesta normativa acostuma a ser molt estricta, encara que és el comandant qui hi té l‘última paraula.

Estem davant d’una normativa absurda que impedeix a les persones amb disminucions de viatjar autònomament, si així ho desitgen, al•legant raons d’una pretesa seguretat per al viatger. D’entrada, la normativa parteix d’un desconeixement força greu de les estratègies i recursos que les persones amb deficiències visuals emprem en la Nostra mobilitat: és curiós que pensin que un gos guia, en cas d’accident, en una situació de pànic i total desconcert, actuarà com una persona (t’ajudarà a localitzar i posar-te l’armilla salvavidas, t’acompanyarà fins a la sortida d’emergència i es llançarà amb tu al buit). Però més greu encara és la infravaloració que s’amaga Carrere d’una actitud paternalista (En el pitjor sentit del terme): s’associa qualsevol deficiència a la manca de capacitat per decidir responsablement sobre els propis actes i la pròpia seguretat. L’esperit que informa aquesta normativa sembla no voler entendre que tenir problemas de visió no vol dir deixar de ser adults ni, per tant, estar mancats de la capacitat de valorar els perills i assumir lliurement determinats riscos.

No té cap sentit que una companyia com Iberia decideixi per nosaltres allò que més ens convé: com a persones adultes som conscients dels nostres actes i sabem que en una situació de dificultat extrema podem tenir més problemes que la majoria de la gent (per sortir de l’avió o per qualsevol altra cosa). Però, per la mateixa regla de tres, les persones amb deficiències visuals no podríem viatjar mai soles (sense acompanyant humà o gos pigall) amb cap mitjà de transport, públic o privat, perquè sempre hi ha un risc d’accident, del qual, previsiblement, a la persona disminuïda li ha de costar més sortir-se’n.I, fins i tot, hauríem de deixar d’anar pel carrer sols, donada la quantitat de cruïlles perilloses que hem de creuar, el mobiliari urbà no detectable en què ensopeguem, les obres mal senyalitzades en què estem a punt de caure i els manillars de motos mal aparcades que ens clavem a les costelles, per posar exemples poc rebuscats.

Lamentem profundament que Iberia es limiti a aplicar estrictament aquesta normativa, en lloc de qüestionar-se el mal que fa la seva visió pretesament protectora i de menyspreu de les persones amb disminucions, de la qual, d’altra banda, no en té l’exclusiva: la trobem, com a rèmora d’un passat encara massa proper, en diverses activitats de la Nostra vida diària, com per exemple, quan determinades entitats bancàries o grans magatzems no acepten la Nostra signatura si no va acompanyada d’una altra que avali que signem allò que hem de signar o allò que volem signar. D’altra banda, cal constatar que l’aplicació d’aquesta normativa amaga la manca real d’interés, per part de la companyia, en la seguretat dels passatgers amb disminucions: un cop embarcats a l’avió, en el nombre prefixat per la llei -això sí-, no hi ha cap altra normativa que prescrigui l’explicació individualitzada, per a aquesta categoria de passatgers, de la ubicació de les mascaretes d’oxigen i els salvavides, ni del seu funcionament; i fins i tot pot passar que, tot i tenir uns quants fulletons explicatius en Braille, no te’ls ofereixin i els hagis de demanar expressament.

Creiem que Iberia hauria de substituir immediatament aquests articles de la normativa en qüestió per unes quantes indicacions pràctiques, concretes i veritablement útils; com, per exemple: reconeixement individualitzat dels estris de salvament i coneixement real del seu funcionament, ubicació pràctica sobre el terreny de la sortida d’emergència més propera al seient de la persona disminuïda en cada vol, fulletons informatius en sistema Braille.. . Senzillament, amb l’aplicació sistemàtica d’aquestes recomanacions -o d’aquelles que els tècnics en mobilitat i orientació consideressin oportunes-, Iberia -i qualsevol altra companyia- aconseguiria de treballar efectivament per l’autonomia i la seguretat dels viatgers amb deficiències. Mentre això no passi i mentre les Administracions i les institucions que tenen responsabilitats en matèria de disminucions no hi intervinguin, recomanem no viatjar en Iberia ni amb la seva filial, Aviaco.

Com a Associació vam denunciar aquest problema en una carta pública, recollida per alguns mitjans de comunicació. Cal destacar-ne l’article publicat pel diari ”El Periódico” el passat mes de juliol i els debats organitzats a Onda-Ramblas i a COM-rádio, en què vam participar.

Article anterior: Perspectiva: Nova legislació en matèria d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniquesArticle següent: Perspectiva: Algunes reflexions a l’entorn de l’adequació de l’estació de Sants per a l’ús de les persones amb disminució

Compartir

 • Compartir a Facebook
 • Compartir a Twitter
 • Compartir a Delicious
 • Compartir a Meneame
 • Enviar per e-mail
 • XHTML 1.0 Strict vàlid
 • CSS Vàlid
 • RSS vàlid
 • nivell doble-A de conformitat, pautes d’accessibilitat als continguts web 2.0 del      W3C WAI

Creative Commons License Obra de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec subjecta a una llicència de Creative Commons