Associació Catalana per a la Integració del Cec

Sou aquí:

Perspectiva: Nova legislació en matèria d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

El dia 24 de març de 1995 es va promulgar el “Decret 135/95”, d’aprovació del codi d’accessibilitat i de desplegament de la “Llei 20/91” de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Aquest decret supleix el fins aleshores vigent “Decret 100/84” i es converteix, juntament amb la “Llei 20/91”, en norma de referència en l’àmbit de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.

El “Decret 135/95” està configurat per onze capítols, a més d’algunes disposicions i set anexos (on hom detalla els aspectes tècnics de la seva aplicació). Seguidament, n’especifiquem el sumari:

 • Cap. 1.- Conceptes generals.
 • Cap. 2.- Barreres arquitectòniques en l’urbanisme.
 • Cap. 3.- Barreres arquitectòniques en l’edificació.
 • Cap. 4.- Barreres arquitectòniques en el transport.
 • Cap. 5.- Barreres en la comunicació.
 • Cap. 6.- Tarjeta d’aparcament.
 • Cap. 7.- Foment en matèria d’accessibilitat.
 • Cap8.- Mesures de control i seguiment.
 • Cap. 9.- òrgans de participació dels sectors implicats.
 • Cap. 10.- Símbols del codi d’accessibilitat.
 • Cap. 11.- Règim sancionador.

L’aspecte més innovador d’aquesta normativa és la definició de les barreres en la comunicació i dels criteris que cal seguir en aquesta matèria, com és el cas de la obligatorietat, per a tots els departaments de la Generalitat -i, especialment, per al de Benestar Social-,de promoure la supressió de barreres en la comunicació per garantir el dret de les persones amb disminucions a la informació, la comunicació, la cultura, l’ensenyament, els serveis socials, la sanitat i l’oci. Hom hi reconeix les figures de l’intèrpret i del guia-intèrpret com a facilitadores de la comunicació amb certs sectors de població, i hi compromet l’administració en la formació d’aquests professionals. Quant als mitjans audiovisuals, hom hi fixa l’obligatorietat de fer accesibles als deficients auditius -mitjançant llenguatge de signes o subtitulació-aquells mitjans de comunicació depenents de l’administració pública. Pel que fa a l’àmbit de les barreres arquitectòniques, creiem que hom ha arribat a assolir un important grau de coneixement de les dificultats de desplaçament de les persones amb problemas de visió i de les millors maneres de resoldre-les, cosa que queda plasmada al decret que comentem. En l’àmbit de la comunicació en Canvi, si bé pensem que per als deficients visuals és important el reconeixement de l’existència de barreres específiques, també opinem que en aquesta normativa hi ha alguns aspectes que queden molt poc definits o no són tinguts en compte: per exemple,no és reconegut el paper del Braille com a sistema de lectura alternatiu per als cecs, ja que hom en fa només consideracions molt genèriques i les úniques propostes concretes d’utilització -així com en el cas d’enregistraments sonors- es refereixen a persones sordes i cegues alhora. En aquest sentit, és curiós de constatar l’existència d’un quadre que aplega els recursos específics per paliar la problemàtica en l’accés a la informació de les persones amb les diverses limitacions sensorials, on hom fa referència a la deficiència auditiva i a la deficiència visual associada amb l’auditiva, però no, específicament, a la deficiència visual.

Els aspectes que queden més ben definits en aquest decret són els referits a la senyalització i comunicació en els àmbits de l’urbanisme, l’arquitectura i el transport (obligatorietat de complementar la informació visual amb la sonora, fixació de les característiques d’il•luminació i retolació adequades); però aspectes més generals queden,només, apuntats: per exemple, si parla exclusivament del compromís de l’Administració de promoure o divulgar la utilització dels recursos tècnics que milloren l’accés a la comunicació de les persones discapacitades, sense establir-hi fites concretes ni procediments clars.

Article anterior: Punt i seguit: La “tele” no ens fa ni casArticle següent: Perspectiva: Iberia discrimina les persones amb disminució

Compartir

 • Compartir a Facebook
 • Compartir a Twitter
 • Compartir a Delicious
 • Compartir a Meneame
 • Enviar per e-mail
 • XHTML 1.0 Strict vàlid
 • CSS Vàlid
 • RSS vàlid
 • nivell doble-A de conformitat, pautes d’accessibilitat als continguts web 2.0 del      W3C WAI

Creative Commons License Obra de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec subjecta a una llicència de Creative Commons