Associació Catalana per a la Integració del Cec

Sou aquí:

Presentació

El dia 8 de maig de l’any 1992 l’Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC) va ser inscrita al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 13.311.

Així doncs, ja fa més de dos anys que un grup de persones -que va creixent de mica en mica- anem treballant, modestament peró amb ganes i constància, en diverses iniciatives encaminades a assolir un nivell més ple d’integració social de les persones amb disminució visual. Dos anys que han servit perquè l’Associació es consolidi com a espai de reflexió a l’entorn de la realitat, els problemes i les possibilitats de la integració, en els diversos àmbits (laboral, relatiu a la mobilitat en àrea urbana i transport, d’accés a la informació cultural…), i com a punt de partida de propostes, demandes i opinions, adreçades a institucions i entitats que tenen responsabilitats directes en el camp de la disminució i empreses que presten uns serveis no adaptats a les nostres necessitats.

Pensem que ha arribat el moment d’editar un butlletí, com aquest, en què es reflecteixi el treball que hem anat fent, les nostres opinions, així com informacions d’interès i altres experiències o iniciatives que representin un pas endavant en la normalització social de les persones amb disminucions (per exemple, en aquest primer número parlarem de l’adaptació per a deficients visuals del Museu d’Art de Girona).

La Nostra voluntat és d’obrir aquesta publicació -que, en principi, tindrà una periodicitat anual- a tots aquells que se sentin interessats per les qüestions relacionades amb la integració de les persones amb disminució, en general, i dels deficients visuals, en particular.


Què és i com funciona ACIC?.-

En el benentès que les actuacions d’ACIC se circumscriuen al territori de Catalunya, cal dir, abans que cap altra cosa, cal dir, que no es tracta d’una associació exclusivament “de” i “per “a” deficients visuals: El fet que el nostre objectiu de fons sigui la plena integració social de les persones amb disminució visual, no implica que només hi treballem persones que patim aquesta MENA de disminució (hi ha professionals, familiars, i persones que tenen interès a colaborar en alguna de les tasques que duem a terme), ni que ens tanquem en aquelles Qüestions que afecten exclusivament la Nostra deficiència (tractem d’entrar en contacte amb altres associacions on estiguin representats els col•lectius de persones afectades per disminucions d’altra MENA per treballar conjuntament i coordinar esforços).

D’altra banda, la finalitat de l’Associació no és prestar serveis als associats, sinó fer arribar opinions, propostes, iniciatives i reivindicacions a institucions i entitats que tenen la responsabilitat i els recursos en matèria d’integració de les persones amb disminució i oferir-los suport per tal que aquesta integració sigui real. Pensem que -sense deixar mai d’ésser realistes- les nostres aportacions són necessàries per superar les discriminacions i dificultats concretes en què les persones amb deficiències visuals -i, en general, amb qualsevol deficiència - ensopeguem cada dia: dificultats de mobilitat i d’accés als transports públics; impediments legals que no permeten que una persona cega ocupi una plaça com a foncionari de la Generalitat; greus problemes d’accés a la informació, etc.

Opinions, propostes, reivindicacions, no pretenen ser altra cosa que punts de referència que articulin la Nostra col•laboració amb les institucions polítiques i les entitats socials (Generalitat, Ajuntaments, Consells Comarcals, ONCE, etc.) responsables de la matèria i l’exercici, per part Nostra, de la pressió necesaria per aconseguir que els objectius i els programes que aquestes institucions s’han marcat s’acompleixin; per aconseguir que aquestes institucions i entitats treballin amb ganes i emprin els recursos necessaris per tal que, algun dia,associacions com la Nostra no tinguin raó d’existir.

Creiem, però, que tenim, a més, la necessitat i la responsabilitat d’exposar la realitat de la deficiència visual a les entitats representatives dels distints sectors socials (partits polítics, sindicats, mmoviments ciutadans…) i al conjunt de la societat catalana.

La majoria de tasques que realitzem es duen a terme dins d’una de les comissions de treball en què ens organitzem. Actualment, funcionem cinc comissions: la d’accessibilitat, supressió de barreres arqitectòniques i transport públic; la d’integració laboral, la d’accés a la informació, la de cultura i espectacles i la que s’encarrega de l’edició d’aquest butlletí. Aquestes comissions no esgoten els nostres interessos ni la Nostra voluntat d’intervenció; responen, només, a les prioritats que, atenent a la disponibilitat dels qui hi treballem, hem cregut oportú d’establir. En aquest número del butlletí trobareu el resum de la feina feta per cada una d’aquestes comissions.

Esperem que els continguts d’aquest butlletí us interessin i que us animeu a col•laborar amb nosaltres, ja sigui incorporant-vos a una de les comissions per desenvolupar-hi una tasca concreta, o, simplement, suggerint-nos temes a treballar; fent-nos arribar idees, opinions, experiències, etc.A:

ACIC
Apartat de Correus 16.226
08080-Barcelona


Hi ha molta feina que espera que l’agafeu amb ganes!

Article següent: Fil a l’agulla

Compartir

 • Compartir a Facebook
 • Compartir a Twitter
 • Compartir a Delicious
 • Compartir a Meneame
 • Enviar per e-mail
 • XHTML 1.0 Strict vàlid
 • CSS Vàlid
 • RSS vàlid
 • nivell doble-A de conformitat, pautes d’accessibilitat als continguts web 2.0 del      W3C WAI

Creative Commons License Obra de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec subjecta a una llicència de Creative Commons