Associació Catalana per a la Integració del Cec

Sou aquí:

Punt i seguit: Una persona, un vot

Amb motiu de la proximitat de les darreres eleccions generals, vam decidir d’adreçar aquesta carta al director del Periódico, diari en què s’havia esmentat esqüetament la polèmica suscitada arran del dret de les persones deficients visuals al vot lliure i secret. La carta va ser publicada -no sense la prèvia traducció al castellà i els consabuts retalls per qüestió d’espai- a la secció Opinión de l’edició del dia 28 de febrer de 1996. Ara la reproduïm íntegrament i en versió original per a vosaltres.

A l’edició del diumenge 28 de gener d’aquest diari, apareixia un petit article que consignava la demanda, feta per Izquierda Unida a la Junta Electoral Central, d’imprimir paperetes de votació en sistema Braille, per tal de permetre a les persones deficients visuals la possibilitat d’exercir de manera autònoma el dret al vot lliure i secret de què, en una democràcia, suposadament gaudim tots els ciutadans. Igualment s’hi feia referència a la resposta que la institució competent en matèria electoral havia fet arribar a l’esmentat partit, en la qual es feia constar que la proposta era improcedent (per citar paraules textuals, "no cabe"), donat que ni a França, ni a Alemanya, ni a Itàlia, ni a Bèlgica no s’ha instaurat un sistema semblant.

A aquells que ens considerem ciutadans de ple dret, siguin quins siguin els nostres condicionaments, no ha deixat de sorprendre`ns gratament el fet de comprovar que algú dins d’aquesta societat nostra comença a adonar se, no solament que existim cosa evident des de fa un temps per a la majoria, com a conseqüència sobretot del nostre esforç diari per ser presents en qualsevol esfera de participació , sinó del fet que en justa lògica hauríem de poder desenvolupar amb normalitat una responsabilitat que assumim amb normalitat.
Alhora, malgrat estar acostumats a tota mena d’evasives, dilacions i oblits en l’abordament dels problemes que afecten específicament els deficients visuals i les minories en general, no hem pogut evitar un sentiment d’indignació enfront de la resposta de la Junta Electoral: A cap institució d’un Estat que es diu democràtic i que gaudeix d’una Constitució que protegeix les persones de la discriminació, no li escau i molt menys quan presumeix d’integrador, a través de constants manifestacions públiques i mitjançant la mateixa legislació- de negligir en cap àmbit la responsabilitat que ha assumit de vetllar pels drets dels ciutadans; i encara menys, d’al?legar per justificar la seva negligència raons tan apressades com la de la improcedència (que la pròpia Constitució invalida) o la de l’emmirallament en d’altres Estats que, si bé poden ser capdavanters en moltes iniciatives, per la manca de previsió al respecte, no han demostrat ser ne en la qüestió que ens ocupa.
Som conscients que dins del propi àmbit electoral hi ha sense resoldre encara aspectes que reclamen la mateixa urgència (per exemple, l’accés dels disminuïts físics als col?legis electorals, les barreres arquitectòniques de molts dels quals impedeixen tot intent de participació normalitzada per part de les persones que han de desplaçar se amb cadira de rodes) i que hom pot adduir hi raons econòmiques o d’organització que fins i tot estaríem disposats a acceptar amb una mitja rialla, tot i que paguem els impostos com tothom i estem convençuts que no hauria de resultar ni tan car ni tan complicat , però la referència a aquells Estats que encara no han fet el pas d’avaluar amb un mateix raser la dignitat de tots els individus que els integren, resulta una pobra excusa que transllu la manca de reflexió sobre les implicacions que comporta, perquè, al cap i a la fi, segons els principis del funcionament democràtic, els vots de les persones cegues compten com els de qualsevol altre.

Eva Criado i Diumenge
Associació Catalana per a la Integració del Cec

Article següent: Punt i seguit: El Metro del Vallès

Compartir

 • Compartir a Facebook
 • Compartir a Twitter
 • Compartir a Delicious
 • Compartir a Meneame
 • Enviar per e-mail
 • XHTML 1.0 Strict vàlid
 • CSS Vàlid
 • RSS vàlid
 • nivell doble-A de conformitat, pautes d’accessibilitat als continguts web 2.0 del      W3C WAI

Creative Commons License Obra de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec subjecta a una llicència de Creative Commons