Associació Catalana per a la Integració del Cec

Sou aquí:

 • Inici >
 • Presentació i història

Presentació i història

L’Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC) és una petita agrupació de persones, cegues o no, que estem interessades a treballar en aspectes relacionats amb la integració de les persones amb discapacitat visual en el conjunt de la societat. El nostre àmbit d’actuació és Catalunya i estem inscrits com a associació al Registre de la Generalitat des de juny de 1992.
Les tasques de la nostra entitat es duen a terme de forma exclusivament voluntària i les decisions es prenen en assemblees obertes als socis.

Des de la nostra associació, històricament, hem treballat en aquestes qüestions, impulsant un seguit d’iniciatives. Una part d’aquesta feina s’ha fet mitjançant diverses comisions de participació, de les quals hem format part al costat d’altres entitats de persones amb discapacitat, en diferents municipis, com ara Barcelona, Terrassa, Sant Cugat, Sant Feliu de Llobregat, Cerdanyola, Ripollet, etc.Podeu consultar la nostra activitat a aquestes ciutats a través de les diverses Vocalies de l’Associació
L’any 2014 Vem ser impulsors de la Plataforma Carrers per a tothom formada per diverses entitats de persones amb discapacitats de diferents tipus i també associacions que defensen els drets dels vianants.

Els nostres objectius

Tenim tres objectius principals, que considerem complementaris:

 1. Promoure la integració de les persones cegues i deficients visuals en els diferents àmbits del conjunt de la societat, i en especial pel que fa als següents aspectes:
  • La mobilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.
  • L’accés a la informació i a la cultura.
  • La integració laboral.
  • L’accés a les noves tecnologies, especialment en el camp de la informàtica, tenint en compte com s’aplica a les nostres necessitats.
  • La promoció del coneixement i l’ús del braille, com a sistema de lectoescriptura de les persones cegues que permet l’accés a la informació i a la cultura.
 2. Donar a conèixer la realitat de les persones cegues o deficients visuals i sensibilitzar sobre la seva problemàtica les institucions prestadores de serveis, els partits polítics, els sindicats, les corporacions empresarials i, en general, el conjunt de la societat catalana.
 3. Contribuir a l’eliminació de la discriminació de qualsevol tipus de les persones cegues o deficients visuals.

Com ho fem?

Per aconseguir aquestes finalitats, l’ACIC realitza les activitats següents:

 • Elaborar propostes concretes en els diversos àmbits, per presentar-les als estaments amb competències en matèria de discapacitat.
 • Reivindicar aquelles mesures que considerem que poden contribuir, a curt o llarg termini, a millorar les possibilitats d’integració de les persones cegues o deficients visuals en els diversos àmbits socials.
 • Col·laborar, tant com sigui possible, en la posada en funcionament de mesures que afavoreixin la integració, tot oferint a les institucions implicades la nostra opinió i experiència com a persones interessades i/o usuàries.
 • Participar en organismes públics, fòrums de debat i discussió relacionats amb la discapacitat, com a representants dels interessos de les persones cegues o deficients visuals, en qualsevol àmbit territorial.
 • Establir contactes amb altres col·lectius de discapacitats per tal de discutir i elaborar propostes conjuntes.

Per assolir aquests objectius de treball, organitzem la nostra activitat en comissions dedicades a aspectes concrets:

La comissió de cultura i accés a la informació té les finalitats següents:

 • Suggerir l’adaptació de museus i col·laborar en el procés.
 • Sol·licitar la promoció de mesures que facin accessibles els actes culturals a les persones cegues (representacions teatrals, pel·lícules i manifestacions artístiques en general).
 • Establir contactes amb editorials per proposar-los que es faciliti l’accés a les obres que publiquen, etc.

La comissió d’accessibilitat treballa temes com:

 • El coneixement de la legislació vigent sobre aquest camp a Catalunya.
 • Contactes amb entitats del transport per plantejar-los la nostra problemàtica i demanar-los solucions a temes concrets, així com felicitar aquelles iniciatives favorables.
 • Col·laboració i contactes amb organismes de tècnics especialitzats en adaptacions.
 • Tasques de sensibilització sobre la necessitat de les adaptacions i valoració pública de les que s’han dut a terme de manera poc correcta.

La comissió d’integració laboraltreballa en les línies següents:

 • Recollida d’experiències d’integració laboral.
 • Coneixement i estudi de les normatives de contractació de persones amb discapacitat.
 • Inici de contactes amb organitzacions d’empresaris, etc.

[/ol]

Complementàriament a la feina de les comissions, duem a terme altres tasques d’àmbit més general. Així, per exemple, organitzem jornades de debat i reflexió sobre temes com la integració, l’autonomia personal, etc. A més, editem algunes publicacions, com ara "El Setè Punt", que s’edita cada any i que recull articles sobre les nostres activitats juntament amb altres temes d’interès dins del camp de la integració. També col·laborem en campanyes de solidaritat i destinem petites aportacions econòmiques a entitats l’objectiu de les quals sigui promoure la integració i el benestar dels cecs en països que viuen situacions difícils (El Salvador, Bòsnia, l’Índia).

En definitiva, la nostra Associació, sense ser en si mateixa una entitat prestadora de serveis, pretén ser un punt de trobada d’opinions, experiències i reflexions a partir de les quals se suggereixen iniciatives a les administracions públiques i a altres entitats i organismes prestadors de serveis destinades a afavorir la integració dels cecs i deficients visuals a la societat. Així doncs, el nostre objectiu és contribuir, malgrat que sigui només d’una manera puntual, a fer cada dia més real i possible l’ideal de la plena integració social de les persones cegues i deficients visuals.

Estatuts de l’associació

Podeu accedir als Estatuts vigents de l’entitat, inscrits al Registre d’associacions per resolució de 6 d’octubre de 2011 i que han substituït els anteriors per tal d’adaptar-los a la nova legislació vigent a Catalunya.
estatuts de l’associació (pdf, 151,1KB)

Uns apunts de la nostra història

Per conèixer la nostra història us recomanem veure el documental ACIC: 25 anys lluitant pels drets de les persones cegues produït per l’entitat l’any 2017 en motiu del vinticinquè aniversari.
A continuació també trobareu informació dels aniversaris anteriors i els actes, fotos, articles, etc. que es van fer per celebrar-los..


Compartir

 • Compartir a Facebook
 • Compartir a Twitter
 • Compartir a Delicious
 • Compartir a Meneame
 • Enviar per e-mail
 • XHTML 1.0 Strict vàlid
 • CSS Vàlid
 • RSS vàlid
 • nivell doble-A de conformitat, pautes d’accessibilitat als continguts web 2.0 del      W3C WAI

Creative Commons License Obra de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec subjecta a una llicència de Creative Commons