Associació Catalana per a la Integració del Cec

Sou aquí:

 • Inici >
 • Integració laboral >
 • Participació de l’ACIC en canvis legislatius i documents referents a la integració laboral a la funció pública

Participació de l’ACIC en canvis legislatius i documents referents a la integració laboral a la funció pública

En aquest àmbit l’ACIC ha centrat els seus esforços en el camp de la funció pública. Des de l’inici de la nostra activitat l’any 1992 vam ser conscients que les persones cegues teníem un seriós problema per accedir a llocs de feina de les administracions catalanes ja que el marc legislatiu que regulava aquest accés —el Decret 238/87— exigia a qualsevol persona amb discapacitat visual un nivell mínim de visió que cap persona cega o amb baixa visió que tingués més d’un 33 % no complia.

Durant set anys de lluita, de presentar propostes i de moltes reunions i intervencions a tots nivells, l’any 1999 es va poder suprimir aquest requisit obertament discriminador. En podeu conèixer els detalls als següents articles de la nostra revista:

Amb el nou marc legislatiu (el Decret 66/99 de 9 de març), la situació va canviar i des d’aleshores la determinació de la capacitat professional d’una persona que vol accedir a un lloc de feina a l’Administració catalana depèn dels criteris dels professionals dels Equips de Valoració i Orientació (EVO laboral). Aquesta nova situació va representar un clar pas endavant però alhora va fer néixer nous problemes ja que des d’aquell moment la decisió recau plenament en uns equips professionals que no sempre emeten el seu informe des del coneixement profund de les possibilitats de les persones cegues ni des de la voluntat de promoure de manera responsable i seriosa la nostra integració laboral.

En aquesta etapa —que arriba fins a l’actualitat— hem intentat en diversos moments i per camins diferents obrir un espai clar de diàleg amb els membres de l’EVO (Equip de Valoració Laboral) i amb els seus responsables polítics per tal d’evitar que es dictin informes negatius sense una justificació objectiva.

Arran de la discussió del Projecte de llei de reforma de la funció pública —anys 2008-2009—, projecte de llei que no es va arribar a aprovar mai, vam defensar la necessitat de retirar el requisit del certificat d’aptitud laboral perquè entenem que només respon a una voluntat de posar més barreres a la nostra integració laboral i, en el cas que el marc legal superior no permetés aquesta derogació, situar la demanda d’aquest certificat després d’haver superat les proves i el període de pràctiques tal com succeeix a Andalusia i Castella, per exemple.

Aquí podeu llegir les nostres propostes i reflexions.

Avui seguim treballant perquè la funció pública esdevingui un exemple d’espai integrador per a tota la societat catalana.

 • XHTML 1.0 Strict vàlid
 • CSS Vàlid
 • RSS vàlid
 • nivell doble-A de conformitat, pautes d’accessibilitat als continguts web 2.0 del      W3C WAI

Creative Commons License Obra de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec subjecta a una llicència de Creative Commons