Associació Catalana per a la Integració del Cec

Sou aquí:

Avui 24 de novembre últim dia per sol·licitar el vot accessible per a les eleccions del 21 de desembre

24/11/2017

Les persones cegues i amb discapacitat visual poden, fins el 24 de novembre, sol·licitar la utilització del procediment de vot secret i accessible regulat en el Reial Decret 1612 / 2007 de 7 de Desembre.

Per a fer-ho, han de complir els requisits següents:

1. Tenir reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, o ser afiliats a l’ONCE.
2. Ser coneixedors del sistema de lecto-escriptura braille.
3. Manifestar que volen votar de manera secreta, i sense l’ajuda de tercers.

Els interessats hauran de trucar al telèfon 900400012, dins el termini indicat, en horari de Dilluns a Divendres de 08:00h a 22:00h i efectuar la sol·licitud, facilitant a l’Administració electoral el seu nom, cognoms, NIF, data de naixement, adreça i telèfon de contacte.

Realitzada la sol·licitud, el dia de les eleccions, la mesa electoral, posarà a disposició de l’elector sol·licitant el Kitde vot accessible, amb la documentació necessària per a permetre-li l’exercici secret i autònom del dret de vot.

Se li entregarà una mena de maletí que contindrà:

 • Una guia explicativa en Braille
 • Tants sobres com candidatures es presentin a les eleccions, tots ells etiquetats en Braille
 • Les paperetes de cada partit dins del sobre corresponent etiquetat (aquestes paperetes són iguals que les dels demés electors, no contenen Braille, per a que siguin inidentificables com a vot d’una persona cega
 • Un sobre de votació que no contindrà cap etiqueta

L’elector, haurà d’exigir que l’acompanyin a un indret on pugui fer servir la documentació amb tranquil·litat i amb total intimitat. Així està regulat en el decret del vot accesible però en molts casos la mesa ho desconeix.

Un cop examinada la documentació del quit de vot accessible, l’elector haurà d’extreure la papereta de dins el sobre etiquetat en Braille que correspongui i introduïr-la al sobre de votació que no contindrà cap senyal. seguidament podrà anar a votar com qualsevol elector i tindrà tot el dret d’endur-se el material del maletí a casa. De fet recomanem fer-ho per tal de preservar l’inteimitat i el secret del vot.

En cas de qualsevol incidència (manca del quit, d’un lloc adequat per a fer servir la documentació, etc.) deixeu-ne constància a la mesa electoral mitjançant una queixa formal per escrit al mateix col·legi. També us podeu adreçar a la junta electoral de zona.
d’altra banda, en cas que el quit no sigui al col·legi, insistiu per a que, durant la jornada, se us faci arribar un de reserva.

L’Associació Catalana per a la Integració del Cec, (ACIC.), com a impulsors de la implantació d’aquest procediment, animem a totes
les persones cegues i amb discapacitat visual coneixedores del braille a que ho sol·licitin, per tal de contribuir a consolidar el procediment aconseguit i ja utilitzat amb èxit en anteriors ocasions ,. Així mateix, utilitzar-lo també fa visible davant la societat i davant les institucions, que les persones cegues valorem i fem ús dels drets aconseguits, i que volem seguir avançant en l’eliminació de les barreres i discriminacions que obstaculitzen la nostra veritable integració social.

Des de la nostra entitat, valorem molt positivament el que hem avançat fins ara, i seguirem treballant per impulsar la garantia dels aspectes
que falten per concretar en el reconeixement d’aquest dret fonamental al nostre col·lectiu, el que constitueix un compromís ara per ara encara no complert de les forces polítiques del nostre país, com són la garantia del vot secret en les eleccions municipals, i la regulació del procediment en el vot per correu, i en el vot de les persones residents a l’estranger.
Animem a tothom qui necessiti votar per correu que faci una queixa formal a l’administració exigint que es reguli també aquest dret.

Compartir

 • Compartir a Facebook
 • Compartir a Twitter
 • Compartir a Delicious
 • Compartir a Meneame
 • Enviar per e-mail
 • XHTML 1.0 Strict vàlid
 • CSS Vàlid
 • RSS vàlid
 • nivell doble-A de conformitat, pautes d’accessibilitat als continguts web 2.0 del      W3C WAI

Creative Commons License Obra de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec subjecta a una llicència de Creative Commons