Associació Catalana per a la Integració del Cec

Sou aquí:

Document sobre problemes d’accessibilitat a la via pública

A continuació s’exposen alguns dels problemes amb què ens trobem les persones cegues i deficients visuals quan caminem pel carrer i, al mateix temps, s’aporten algunes solucions que podrien, al nostre parer, contribuir a evitar-los. Volem remarcar que els problemes que detectem les persones amb dificultats visuals sovint no ens afecten exclusivament a nosaltres si no que constitueixen dificultats per a moltes d’altres persones (altres disminuïts, persones grans, persones amb dificultats motrius transitòries, etc.). Per això creiem que l’aplicació de solucions es pot considerar rentable malgrat que el nostre col·lectiu sigui petit.

Cal tenir en compte, per altra banda, que en aquest document hem agrupat propostes molt diverses que van dirigides a molt diverses institucions (ajuntaments, gremis, associacions de veïns, entitats com la nostra, etc.). Som conscients que algunes d’aquestes propostes són fàcils de portar a terme i d’altres, en canvi, s’haurien d’implantar més a llarg termini perquè suposen despeses majors i canvis en diversos àmbits.

1. Motos, bicicletes i altres vehicles similars

Pel fet que sovint són aparcats en llocs poc apropiats, aquests vehicles són extraordinàriament molestos per la impossibilitat de ser detectats amb el bastó. A més són susceptibles de caure a terra amb facilitat, tot provocant lesions, algunes vegades. Per altra part, l’estructura d’aquests vehicles -amb molts elements sobresortints-, pot causar també lesions diverses. Possibles solucions

 • Fer complir les normatives vigents en qüestions d’aparcament, tot aplicant les sancions que sigui necessàries, a través de la guàrdia urbana.
 • Conscienciar, des de l’Administració Pública, les Autoescoles, etc. I els conductors que aparquin els seus vehicles en zones apropiades i de forma que s’evitin lesions tant com sigui possible.
 • Preveure més zones d’aparcament selectiu d’aquests vehicles.

2. COTXES, FURGONETES, CAMIONS, ETC.


Sovint aquests vehicles són aparcats indiscriminadament en aceres més o menys estretes, places, parcs, passatges sense sortida, carrers peatonals, etc. En el moment d’aparcar, no pensem en les dificultats que podem ocasionar, tant a persones invidents, com a altres vehicles, persones amb cotxet de nen petit, usuaris de cadires de rodes, ambulàncies, policia, bombers, etc. Possibles Solucions
 • Realitzar campanyes publicitàries de sensibilització per incidir en la necessitat d’aparcar correctament els vehicles a través dels mitjans de comunicació, publicitat escrita, conscienciació a través d’autoescoles, etc.
 • Fer complir les normatives vigents en qüestió d’aparcament, tot aplicant les sancions necessàries, a través de la guàrdia urbana.
 • Fer campanyes per mentalitzar els conductors de furgonetes i camions de la conveniència d’aparcar el seu vehicle tant b com sigui possible, així com tancar les portes, sempre que es pugui, mentre es realitzen tasques de càrrega i descàrrega.
 • Fomentar la utilització més freqüent dels transports públics, tot millorant la seva qualitat i abaratant el seu preu.

3. Terrasses

A l’estiu, la majoria de bars i restaurants, posen les seves terrasses a les voreres. Per altra banda, els usuaris d’aquestes terrasses es col·loquen desordenadament. A més, els amos d’aquest establiments decoren les terrasses amb plantes, així com amb tendals i parassols. Tot això, pot representar algunes dificultats per als cecs i deficients visuals.
Possibles solucions:

 • Fer complir les normes vigents que regulen, tant l’espai que ocupen les terrasses respecte de l’amplada de la vorera, com els obstacles innecessaris que s’hi col·loquen i aplicar les sancions necessàries.
 • Conscienciar els propietaris dels establiments de la necessitat d’evitar els obstacles innecessaris (tendals, parassols, plantes, cartells no detectables) a les terrasses.- Suggerir que es posi algun tipus de cartell o fulletó explicatiu, allà on es consideri oportú, informant als usuaris de la conveniència de guardar l’espai estrictament permès per l’instal·lació de les taules. Aquests cartells es podrien il·lustrar amb fotografies de persones cegues, d’usuaris de cadira de rodes, de persones amb cotxet de nen, etc.

4. Exteriors dels comerços

Tendals Els tendals que no compleixen les normatives d’alçada (per sobre dels dos metres deu) són extremadament perillosos perquè es converteixen en obstacles indetectables per al bastó i amb els quals és molt fàcil colpejar-se. - Aparadors i expositors. Moltes botigues exposen els seus productes en aparadors que sobresurten de la façana o a fora de la pròpia botiga, adosant perillosos expositors. Uns i altres són elements indetectables per al bastó i poden causar lesions. - Altres elements A l’exterior dels comerços hi podem trobar elements molt diversos: plantes, jocs recreatius per a nens, caixes, etc. Tots aquests elements poden constituir obstacles per les persones amb problemes visuals si no són detectables amb el bastó o si no es col·loquen amb un ordre adient.

Possibles solucions:

 • Fer complir a les botigues les normes ja establertes referents als obstacles aeris, tot aplicant les sancions corresponents quan sigui necessari.
 • Demanar als gremis de comerciants que facin campanyes de sensibilització -a través de fulletons, explicatius o altres mitjans- adreçades a les botigues (sobretot a les de nova apertura) per tal que evitin situar caixes o elements decoratius de forma que puguin constituir obstacles i alhora recomanin algunes mesures a tenir en compte (col·locar les plantes en testos rodons, evitar les plantes que punxin i tenir cura que les branques no sobresurtin massa, etc.
 • Difondre i ampliar, si és necessari, les normes vigents que regulen la col·locació d’aparadors, expositors i altres elements en les botigues.

5. Obres

Molt freqüentment, les obres que realitzen les diverses companyies (elèctriques, de l’aigua, el gas, Telefònica, constructores, etc.) a la via pública estan mal senyalitzades i poden suposar un gran perill per als vianants, especialment per a les persones cegues i deficients visuals. Així, es fàcil que quan hi ha obres, al carrer hi trobem: forats sense cobrir on es pot caure; valles no detectables que enlloc de protegir es converteixen més aviat en obstacles; materials i altres estris situats al mig de les voreres (contenidors indetectables, runa, eines, màquines etc.); les bastides incompleixen les normatives (tenen pals verticals a menys de dos metres deu que constitueixen obstacles indetectables per al bastó); moltes vegades, quan es fan obres en les voreres, no es delimita un camí alternatiu per la calçada; etc.

Possibles solucions:

 • Exigir que els projectes d’obres que autoritzen els ajuntaments, incloguin plans correctes de senyalització de les obres. - Vigilar que es compleixin les normatives establertes per la protecció de les obres i aplicar les sancions previstes quan no es faci.
 • Incentivar la protecció adequada de les obres a través de la concessió de mencions honorífiques a les empreses que s’ajusten millor a les normatives.
 • Difondre la normativa establerta entre tots els Ajuntaments per tal que la facin aplicar en totes les obres que es facin en el seu àmbit territorial.
 • Evitar, tant com sigui possible, que hi hagi obstacles per al desplaçament prop dels llocs on es fan obres.
 • Posar personal que tingui cura d’evitar accidents en les obres quan, per les necessitats de les tasques que es realitzen, no es pugui respectar la normativa de senyalització.
 • Fer campanyes de sensibilització a totes les empreses que fan obres en la via pública per tal que evitin, tan com sigui possible, els problemes que poden ocasionar les seves tasques als vianants i especialment a les persones amb problemes visuals.

6. Estat de la via pública i mobiliari urbà

Tant pel que fa a l’estat de la via pública com al mobiliari urbà, hem detectat alguns aspectes que dificulten la mobilitat de les persones cegues i deficients visuals. Per una banda, pel que fa a l’estat de la via pública, cal destacar que, en molts casos el paviment de les voreres està deteriorat (desnivells, manca de rajoles, etc.). Aquestes irregularitat són difícils de detectar i augmenten la sensació d’inseguretat en els vianants amb dificultats visuals. A més, els desnivells en la via pública faciliten la formació de bassals (especialment prop de les boques del metro), els quals donen sorpreses poc agradables a les persones que no els veuen. Un altre factor que pot ocasionar dificultats en els desplaçaments és la presència de deixalles en llocs on no correspon i, sobretot, cal remarcar el problema dels excrements dels gossos. Per altra banda, el mobiliari urbà: papereres, bústies, contenidors, bancs, pals, fitons i altres menes d’objectes que indiquen que els vehicles no poden passar o aparcar, cabines, arbres i els seus escocells, etc. pot constituir un obstacles si no s’ajusta a les normatives vigents pel que fa a ubicació i disseny. A banda de tot això, cal no oblidar també els obstacles aeris ( entre 10 centímetres i dos metres 10) que sovint podem trobar pel carrer, i que no es detecten amb el bastó. Alguns exemples poden ser els parquímetres, els sotaescales que no estan coberts.
Possibles solucions-

 • Remodelar aquells trams de paviment on es detectin problemes i revisar l’estat general de la pavimentació amb freqùència.
 • Recobrir o remarcar amb un bordó alt els escocells dels arbres per tal de fer-los detectables amb el bastó.
 • Fer campanyes de sensibilització (municipals, a través de botigues d’animals) per tal que els propietaris de gossos recullin els seus excrements i aplicar sancions quan no es faci així, a través de la guàrdia urbana.
 • Assegurar que els arquitectes i dissenyadors que s’encarreguen de dissenyar el mobiliari urbà, tinguin formació referida a les dificultats que tenen les persones amb disminució visual quan es desplacen per la via pública (oferir coneixements sobre aquests aspectes tant en la formació inicial, com en cursos de perfeccionament).
 • Accelerar en tots els ajuntaments la substitució del mobiliari urbà no adequat per aquell que compleix les normatives.- Aplicar sistemes que evitin que el mobiliari urbà, especialment els contenidors, no sigui desplaçat del lloc que ha d’ocupar: soterrament parcial, fixació, etc.
 • Vigilar que el mobiliari urbà que no es fix, especialment els contenidors, no siguin desplaçats del lloc que han d’ocupar i aplicar sancions si és necessari, a través de la guàrdia urbana.
 • Vigilar i aplicar sancions, a través de la guàrdia urbana, per evitar que s’acumulin deixalles de qualsevol mena en llocs on no està previst que es llenci cap tipus de material (mobles, escombraries, etc.).
 • Preveure que la recollida de deixalles es faci més sovint en els llocs on es cregui convenient.
 • Evitar obstacles aeris (entre 10 centímetres i 2 metres 10), tot projectant-los fins a terra (posar pals als parquímetres, cobrir els sotaescales, etc.).

Compartir

 • Compartir a Facebook
 • Compartir a Twitter
 • Compartir a Delicious
 • Compartir a Meneame
 • Enviar per e-mail
 • XHTML 1.0 Strict vàlid
 • CSS Vàlid
 • RSS vàlid
 • nivell doble-A de conformitat, pautes d’accessibilitat als continguts web 2.0 del      W3C WAI

Creative Commons License Obra de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec subjecta a una llicència de Creative Commons