Associació Catalana per a la Integració del Cec

Sou aquí:

Accessibilitat a l’urbanisme i via pública

En aquest apartat, hem incidit en les cuestions següents:


Semàfors sonors


Des dels seus primers anys d’existència, l’ACIC s’ha interessat per la implantació de semàfors sonors en diversos municipis. Inicialment vam seguir de prop la implantació de models diversos de semàfor, especialment els que funcionen a requeriment de l’usuari mitjançant un comandament a distància. D’aquests semàfors al principi en van coexistir dos models : un que funcionava a través d’ones de ràdio i que es va implantar en municipis com Terrassa, i el que finalment es va imposar, que funciona a través de làser.
Per fer el seguiment dels processos de proves i implantació en els diversos municipis, vam participar en comissions i organismes vinculats amb els Ajuntaments de les diferents localitats. Cap a finals dels noranta, vam dissenyar un qüestionari que permetia recollir l’opinió dels usuaris sobre aspectes diversos relacionats amb els semàfors sonors, com ara els tipus de creuaments que caldria prioritzar, el grau de fiabilitat, la detecció de deficiències en el funcionament, etc. Posteriorment es van recollir dades sobre una població de 50 persones i es van analitzar els resultats. Quan vam tenir tota la informació recollida i analitzada, vam fer-la arribar als diversos Ajuntaments amb els quals teníem relació, ja fos mitjançant comissions de participació, Patronats de Discapacitat, entrevistes amb els responsables municipals, etc.
Cal remarcar que, pel que fa als semàfors sonors, en aquests 20 anys la situació ha canviat molt. Fa 20 anys eren pràcticament inexistents i ara, en canvi, n’hi ha en molts municipis. En la majoria de casos s’ha instal•lat el mateix model de semàfor, que funciona amb làser i s’activa amb comandament a distància. Malgrat aquests avenços, la situació encara no és l’òptima.

Obstacles a la via pública


L’any 1998 vam redactar un document que recollia les diverses tipologies d’obstacles que les persones cegues ens trobem quan ens desplacem per la via pública: cotxes i motos, terrasses dels bars, obres, expositors, caixes a les portes de les botigues i mobiliari urbà. Per cadascun d’aquests tipus d’obstacles proposàvem mesures de solució que podien dur a terme les institucions de govern, les entitats com la nostra o la societat civil mateixa.
Aquest document el vam fer arribar a les diverses institucions implicades en la gestió de la via pública, especialment a la ciutat de Barcelona: organismes municipals, gremis comercials, etc. També vam organitzar una campanya de denúncia de les obres al carrer i una campanya de sensibilització sobre els cotxes i les motos mal aparcats.

Campanya de denúncia de les obres mal senyalitzades a la via pública


Cap al juny del 2000, des de l’ACIC vam fer una campanya de denúncia de la mala senyalització de les obres als carrers de Barcelona, tant pel que fa a bastides construïdes de forma inadequada com a rases mal senyalitzades. La campanya va consistir en un nombre important de denúncies de les obres mal senyalitzades a través d’escrits adreçats als Serveis municipals corresponents.

Campanya de sensibilització sobre cotxes i motos mal aparcats


A partir del juliol de 1999, l’ACIC va organitzar una campanya de sensibilització sobre els cotxes i les motos mal aparcats adreçada a la societat civil. Vam dissenyar dues octavetes en forma de multa -una per a cotxes i una altra per a motos-, on s’explicava de manera gràfica les dificultats que suposen els cotxes i les motos mal aparcats per a les persones cegues. Aquestes "multes" les vam repartir per diversos llocs durant més d’un any, tant en jornades puntuals com en els nostres desplaçaments quotidians.

Cotxes elèctrics


La progressiva implantació dels nous vehicles híbrids i elèctrics comporta una gran perillositat per als vianants, sobretot per a les persones cegues, degut a que són silenciosos i és impossible detectar-los quan s’aproximen. A Estats Units i Japó, s’ha aprovat legislació que obliga als fabricants d’aquests vehicles a introduir sistemes que facin soroll quan circulin a baixa velocitat, però a la UE i Espanya encara no hi ha regulació.

Des de l’ACIC ens hem dirigit al Ministeri de Foment per preguntar al Govern Espanyol si pensa prendre alguna mesura sobre aquest tema, i ens han respost que això és competència de la Unió Europea, i que no tenen pensat adoptar cap regulació nacional.

La Unió Europea de Cecs està reivindicant aquesta qüestió en la Unió Europea, i ha publicat undocument de posició sobre els perills d’aquests vehicles.

Com a conseqüència, el Ple del Parlament Europeu en votació de 6 de Febrer de 2013 va aprovar unaresolució legislativa sobre la proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el nivell de so dels vehicles de motor que s’està elaborant, i que pretén legislar en la mateixa línia que la regulació d’Estats Units i Japó.

Estem a l’espera que aquesta legislació s’aprovi i concreti per proposar mesures en tot l’Estat Espanyol i a Catalunya.

Tot i així, aquet any hem mantingut una reunió amb el Regidor de Movilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Sr. Freixedes, per tal de parlar d’aquet tema, i l’hem fet arribar les següents propostes:

 1. Implementar un requisit per garantir algun tipus de so en els taxis elèctrics o híbrids, a l’hora de concedir les llicencies. Promoure i incentivar la instal·lació d’algun tipus de so en els taxis de la ciutat.
 2. Implementar un requisit per garantir algun tipus de so a tots els vehicles híbrids i elèctrics adquirids per l’Ajuntament, tal i com ja es va fer en el cas dels busos.
 3. Que les entitats del sector de la discapacitat visual, puguem participar conjuntament amb els técnics municipals i valorar com a usuaris, avans de la seva adjudicació, les solucions tècniques que ofereixin les diverses empreses que optin als concursos públics convocats per aquest Ajuntament, per tal d’adquirir vehícles híbrids i eléctrics. Creiem interesant poder participar com a usuaris, en la valoració de les solucions avans de la seva aplicació, per tal d’augmentar les possibilitats que la solució adoptada sigui l’adient.
 4. Campanya de sensibilització als fabricants y conductors. És important conscienciar als fabricants i conductors d’aquesta problemàtica.

Compartir

 • Compartir a Facebook
 • Compartir a Twitter
 • Compartir a Delicious
 • Compartir a Meneame
 • Enviar per e-mail
 • XHTML 1.0 Strict vàlid
 • CSS Vàlid
 • RSS vàlid
 • nivell doble-A de conformitat, pautes d’accessibilitat als continguts web 2.0 del      W3C WAI

Creative Commons License Obra de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec subjecta a una llicència de Creative Commons

Col·laboració en el disseny web: OBVIUS3