Associació Catalana per a la Integració del Cec

Sou aquí:

Reptes de futur

Els temes pendents en matèria d’accessibilitat en els quals estem treballant amb més rellevància són els següents.

En matèria d’accessibilitat al transport • Megafonia dels autobusos de Barcelona. Aconseguir que tant la megafonia externa, que avisa del número de bus i de la direcció que porta, com la interna, que avisa de la propera parada, així com el sistema d’informació a les parades, funcioni correctament i sigui intel·ligible.
 • Senyalització de parades. Insistir que se senyalitzin les parades amb paviment diferent a l’utilitzat per senyalitzar els passos de vianants a fi d’evitar confusions perilloses.

En matèria d’urbanisme i via pública • Cotxes elèctrics. Aconseguir que es reguli a Catalunya i a Espanya la incorporació de so en els vehicles híbrids i elèctrics, quan circulin a baixa velocitat a fi que siguin detectables per les persones cegues.
 • Voreres a nivell 0. Aconseguir que en aquells carrers en què la solució urbanística sigui eliminar les vorades de les voreres se senyalitzi adequadament mitjançant paviment estriat i colors contrastats el límit entre l’antiga vorera i la calçada; incorporar adequadament, és a dir des de la façana, els camins tàctils a passos de vianants i parada de bus.

En matèria de béns i serveis.

 • Caixers automàtics. Aconseguir la universalització de l’adaptació de caixers a totes les entitats bancàries.
 • TDT accessible. Seguir denunciant la falta de solucions i proposar com a solució el disseny universal de descodificadors per part dels fabricants, i de polítiques públiques més decidides i eficaces per part de la Unió Europea i del Govern espanyol en defensa dels drets dels usuaris amb discapacitat visual.
 • Accessibilitat de les màquines expenedores de la Renfe. Aconseguir que s’implanti un sistema de navegació per veu en aquestes màquines que les facin accessibles a les persones cegues.

En matèria de consumExigir el desenvolupament i compliment del que preveu la Llei de consum de Catalunya, especialment pel que fa al concepte d’informació accessible, concretament en matèria de contractes d’adhesió i subministraments, informació sobre drets i etiquetatge accessible en braille de productes, sobretot els alimentaris, els perillosos i els medicaments.

Targeta sanitàriaInsistir en l’ampliació de la informació que es consigna en braille en el nou
model estatal de targeta sanitària, fent-hi constar el número i les lletres que identifiquen a cada pacient, tal com ja es fa a Catalunya.

Accessibilitat webDur a terme campanyes de conscienciació, i si escau de denúncia, a fi d’assegurar el compliment de la legalitat en matèria d’accessibilitat web per part de les administracions públiques i empreses obligades, i a fi que els webmaster en general prenguin consciència de la necessitat de fer els seus webs accessibles.

Braille • Impulsar i defensar el coneixement i l’ús del braille, el seu reconeixement com el nostre codi de lectoescriptura i la seva presència com a element d’integració, impulsant-ne l’ús en les relacions amb l’Administració i les empreses, en l’accés a la informació o en l’exercici de drets.
 • Realitzar el màxim nombre de campanyes de conscienciació possibles.
 • Difondre els documents sobre el braille i la Maleta didàctica elaborats per l’entitat.


Legislació sobre accessibilitat

En relació a la Llei i codi d’accessibilitat de Catalunya, estar atents al desenvolupament normatiu de la nova llei i el nou Codi d’accessibilitat de Catalunya, a fi de continuar defensant, en el procés d’elaboració d’aquestes normes, el desenvolupament d’aspectes fonamentals que hem proposat com l’accessibilitat a la cultura, l’etiquetatge accessible o la millora del model de participació del sector social en les polítiques sobre discapacitat, etc.

Legislació civil i notarialExigir la reforma de la legislació per eliminar la discriminació de les persones cegues a l’hora d’atorgar escriptures públiques i testaments i de ser testimonis idonis, mitjançant l’ús del braille i les noves tecnologies que permetin a la persona amb discapacitat visual llegir i conèixer per si mateixa els documents esmentats i signar-los sense necessitat de la concurrència de testimoniatge de tercers.

Vot accessibleAconseguir la regulació del procediment de vot accessible en les eleccions municipals i en els supòsits de vot per correu i de vot de ciutadans residents a l’estranger.

Transport aeri

Denunciar la situació discriminatòria i exigir la reforma del reglament europeu en els sentits següents:
 • Eliminar la possibilitat de limitació del nombre de passatgers amb discapacitat en un vol.
 • Restringir la possibilitat que una companyia aèria exigeixi un acompanyant a una persona amb discapacitat.
 • Establir normes que eliminin les restriccions d’ocupar certs seients i que persones amb discapacitat puguin ocupar seients contigus, pràctiques que són utilitzades per companyies aèries amb criteris dispars, així com definir algunes normes a l’interior de l’avió.

Compartir

 • Compartir a Facebook
 • Compartir a Twitter
 • Compartir a Delicious
 • Compartir a Meneame
 • Enviar per e-mail
 • XHTML 1.0 Strict vàlid
 • CSS Vàlid
 • RSS vàlid
 • nivell doble-A de conformitat, pautes d’accessibilitat als continguts web 2.0 del      W3C WAI

Creative Commons License Obra de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec subjecta a una llicència de Creative Commons