Associació Catalana per a la Integració del Cec

Sou aquí:

Contingut de la reforma de la Legislació d’accessibilitat a Catalunya: La nova llei d’accessibilitat.

Reforma de la legislació d’accessibilitat a Catalunya.


A Catalunya la legislació vigent fins el 2014 sobre accessibilitat era molt antiga. Per exemple, la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i el seu reglament de desenvolupament, l’anomenat Codi d’accessibilitat, eran de primers dels 90.

Diversos governs van intentar reformar-la per adaptar-la a la nova realitat social i normativa. El govern del tripartit va intentar reformar el Codi d’accessibilitat, projecte en què l’ACIC va aconseguir introduir importants avenços però que no va arribar a aprovar-se.

El Parlament va aprovar una nova llei d’accessibilitat de Catalunya que substitueix a la derrogada llei del 91, i la Generalitat (encara a gener de 2017, moment en el que actualitzem aquesta secció) té el compromís polític de mantenir i aprovar ben aviat el Codi d’accessibilitat pactat en l’etapa anterior amb les degudes actualitzacions.

L’ACIC ha participat activament des de l’inici en el procés d’elaboració i discussió de l’avantprojecte de llei, negociant amb la Conselleria, formulant al•legacions al text en la fase d’informació pública, i presentant esmenes al projecte de llei.

Finalment, el 15 d’octubre de 2014, es vá a aprobar al ple del Parlament de Catalunya la nova LLei d’accessibilitat, que incorpora la majoria de les nostres propostes.

Les nostres reivindicacions fonamentals recollides en la nova llei d’accessibilitat són les següents:


En matèria d’accessibilitat cultural:


 • • Regulació per llei de l’exigència d’elaborar plans d’accessibilitat específics als continguts culturals en museus, biblioteques, cinemes, teatres, etc. L’Administració arribará a acords amb els diversos equipaments culturals, per elaborar aquestos plans d’accessibilitat, i amb independéncia d’aixó la Generalitat fixará en el términi de dos anys les criteris mínims d’accessibilitat obligatoris (art.35).
 • • Implantació gradual d’audiodescripció i subtitulació en cinemes, teatres i espectacles, (art.26.5).

En materia de béns i serveis:


 • • Regulació d’un sistema que permeti als consumidors cecs accedir a informació essencial sobre els productes —especialment els alimentaris, els perillosos i els farmacèutics—, per exemple, sobre la identificació, la composició, i la data de caducitat, (art.23).
 • • Dret d’acompanyament personalitzat, a sol•licitud de l’interessat, per al gaudi d’un servei públic, (art.28).
  • Obligació de l’administració de promoure l’avaratament de les compres per internet de les persones amb discapacitat.
 • • Reconeixement de l’ús del braille en l’accés a la informació i en les relacions amb l’Administració: formularis oficials, carnets i targetes d’usuaris, etc.

 • Obligació a les entitats financeres de fer accesible el seu operatiu electrónic alas usuaris amb discapacitat

En l’àmbit educatiu:


 • • Reconeixement del dret dels alumnes cecs d’apendre i utilizar el braille com a codi de lectoescriptura, quan s’valori necesári..

En matéria de participació del sector de la discapacitat:


 • • Regulació d’un sistema de participació que respecta i procura reflectir
 • la pluralitat d’entitats del sector de la discapacitat existents a Catalunya.

Compartir

 • Compartir a Facebook
 • Compartir a Twitter
 • Compartir a Delicious
 • Compartir a Meneame
 • Enviar per e-mail
 • XHTML 1.0 Strict vàlid
 • CSS Vàlid
 • RSS vàlid
 • nivell doble-A de conformitat, pautes d’accessibilitat als continguts web 2.0 del      W3C WAI

Creative Commons License Obra de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec subjecta a una llicència de Creative Commons