Associació Catalana per a la Integració del Cec

Sou aquí:

Legislació Internacional i espanyola

Normes internacionals generals i de la UE.

 • Tratado de Marraquech, per facilitar l’access a les obrespublicades a les persones
 • cegas, amb discapacitat visual O amb altres dificultats per accedir al text impress. Penden de ratificació per la UE.

Sobre etiquetadge

transport aeri.


Legislació espanyola


Normativa general en matèria de discapacitat.

 • El marc general, el defineix el
 • Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
 • Aquesta llei unifica normativa anterior, estableix un marc de drets de les persones amb discapacitat, les condicions d’accessibilitat de diversos ámbits, i un procediment sancionador, amb infraccions i sancions al seu incupliment.

En desenvolupament d’aquesta llei enumerarem diversos decrets per matèries:

Transports

Espais publics i edificació
 • Reial decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.
 • Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.
Societat de la informació
 • Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre , pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social.
 • Llei 56/2007, de 28 de desembre de Mesures d’Impuls de la Societat de la Informació.

En materia audiovisual.

Ús del braille


Medicaments:

 • Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional de medicaments i productes sanitaris. (Incorpora el braille al seu art.15 apartat 5).
 • Reial decret 1345/2007, d’11 d’octubre
 • Reial decret 1345/2007, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procediment d’autorització, registre i condicions de dispensació dels medicaments d’ús humà fabricats industrialment (Annex III. Part primera número 2)

Targeta Sanitària:

 • Reial decret 183/2004, de 30 de gener, pel qual es regula la targeta sanitària individual.
 • (inclou les modificacions efectuades pel Reial decret 702/2013, de 20 de setembre que incorpora el braille en el model únic de targeta sanitària, article 3 apartat 4.).

Vot accesible:

Compartir

 • Compartir a Facebook
 • Compartir a Twitter
 • Compartir a Delicious
 • Compartir a Meneame
 • Enviar per e-mail
 • XHTML 1.0 Strict vàlid
 • CSS Vàlid
 • RSS vàlid
 • nivell doble-A de conformitat, pautes d’accessibilitat als continguts web 2.0 del      W3C WAI

Creative Commons License Obra de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec subjecta a una llicència de Creative Commons